Hotels2thailand

ติดตาม

ท่องเที่ยว
ส่งข้อความ

โปรโมชั่น

บัตรเครดิตอิออน

Hotels2thailand

ท่องเที่ยว

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0
บันทึก

Hotels 2 thailand รับส่วนลดสูง 10%

1 ก.พ. 62 -30 ธ.ค. 62

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รายละเอียด

รับส่วนลดสูงสุด 10%

รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 10% สำหรับการจองทัวร์ท่องเที่ยว, ทัวร์วันเดียว, กิจกรรมทางน้ำ, บัตรเข้าชมการแสดง และกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมรายการ เมื่อทำรายการและชำระผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ Link thai.hotels2thailand.com/promotion/aeon (ไม่มีขั้นต่ำ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ใช้บริการ Hotels2Thailand ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 30 ธ.ค. 62
 2. รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 10% สำหรับการจองทัวร์ท่องเที่ยว, ทัวร์วันเดียว, กิจกรรมทางน้ำ, บัตรเข้าชมการแสดง และกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมรายการ เมื่อทำรายการและชำระผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ Link thai.hotels2thailand.com/promotion/aeon (ไม่มีขั้นต่ำ)
 3. ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาที่คำนวณส่วนลดแล้ว โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 4. ระยะเวลาการจองระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 30 ธ.ค. 62 และระยะเวลาการใช้บริการระหว่างวันที่ 2 ก.พ. - 31 ธ.ค. 62 โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการจองก่อนทำรายการทุกครั้ง และทำรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนใช้บริการ ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของผู้ให้บริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองการใช้บริการ หรือส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน / Booking ID ได้ที่ [email protected], Line ID: @hotels2thailand, Facebook : โฮเทลทู, โทร. 0-2937-4499 หรือ Fax: 0-2513-5419
 7. บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ หากพบความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 8. สิทธิพิเศษเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด บริการ หรือสิทธิ์อื่นได้
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จนถึงวันที่ได้รับสิทธิ์ และยกเว้นการมอบสิทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิ์
 10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใด ๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
อ่านทั้งหมด