รูปภาพ

(ซ้อมก่อนสอบ) DLT แจกข้อสอบใบขับขี่ ผ่านชัวร์ 100 %

by


Last updated 25 ตุลาคม 2562

              ใครกังวลเรื่อง การสอบใบขี่ อยู่บ้าง 🙋‍♀ กลัวว่าข้อสอบจะยาก ? จะสอบผ่านไหม ? จะทำได้หรือเปล่า ? อย่ากลัวไปค่ะ รวมมาให้แล้ว DLT แจกข้อสอบใบขับขี่ ผ่านชัวร์ 100 % 📑 ติวเข้มก่อนสอบจริง ทดลองทำได้ฟรี เหมือนข้อสอบจริงในห้องเลย !

 

(ซ้อมก่อนสอบ) DLT แจกข้อสอบใบขับขี่ ผ่านชัวร์ 100 %

 

แจกแบบทดสอบใบขับขี่ 📑 ขั้นตอนที่ 1

 

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 • ดาวน์โหลดแอป DLT Smart Service ฟรี !

👉 DLT Smart Services - iOS

👉 DLT Smart Services - Android

 

📑 ขั้นตอนที่ 2

 

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 1.  เปิดมาละเจอหลักแบบนี้
 2. เลือก 'ใบอนุญาตบัขี่'

 

📑 ขั้นตอนที่ 3

 

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 •  เลือก แบบทดสอบใบขับขี่

 

📑 ขั้นตอนที่ 4

 

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 • เลือก 'เริ่มทำแบบทดสอบ'

 

📑 ขั้นตอนที่ 5

 

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 •  ใส่ชื่อผู้ทำ

 

📑 ขั้นตอนที่ 6

 

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 • เลือก ชุดข้อสอบ มีทั้งหมด 20 ชุด 

 

📑 ขั้นตอนที่ 7

 

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 1. แบบทดสอบจะให้เลือกคำตอบ 1-4
 2. เลือกคำตอบแล้ว > หน้าต่อไป

 

📑 ขั้นตอนที่ 8

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 • หากถูกจะขึ้น 'ถูกต้อง'
 • หากตอบผิดจะขึ้น 'คำตอบที่ถูก'

 

📑 ขั้นตอนที่ 9

 

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 • เมื่อทำครบ 10 ข้อ จะขึ้นหน้าสรุปคะแนน
 • หากถูกเกิน 9 ข้อขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

 

📑 ขั้นตอนที่ 10

 

แบบทดสอบใบขับขี่

 

 •  ในแอปนี้สามารถจองคิวอบรมออนไลน์ได้อีกด้วย

Honda

ยานยนต์

Toyota

ยานยนต์

Mazda

ยานยนต์

ISUZU

ยานยนต์

Ford

ยานยนต์

BMW

ยานยนต์

Nissan

ยานยนต์
ดูเพิ่มเติม

0