เที่ยววัดอยุธยา

เที่ยววัดอยุธยา ทั้งวันยันค่ำ อิ่มบุญ กันทั้งครอบครัว !

by


Last updated 23 เมษายน 2562

         " อยุธยา " หรือพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีต่อมาจากกรุงสุโขทัย เป็นเมืองเก่าแก่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานกว่า 700 ปี มีสถานที่โบราณ วัด และปราสาทราชวังในสมัยก่อน สถานที่เหล่านี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงชนรุ่นหลัง เฉพาะวัดที่สร้างโดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อน และวัดที่สร้างโดยคหบดีในสมัยนั้น รวมทั้งประชาชนที่ร่วมกันสร้างอีกนับได้เป็นร้อยวัด บ้างก็สูญหาย บ้างก็ไม่ปรากฎหลักฐานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในอดีตเกิดสงครามหลายครั้ง บางวัดก็เหลือแต่ชื่อ หรือเพียงแต่ซากสลักหักพัง เหลือเพียงบางวัดที่รอดพ้นจากสงคราม และได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่งามสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว เข้าไปเยี่ยมชม และการทัศนศึกษาเชิงท่องเที่ยวอยู่อีกไม่น้อย การไหว้พระอยุธยาเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเมื่อไปถึงอยุธยา

 

🔅 เที่ยววัดอยุธยา ทั้งวันยันค่ำ อิ่มบุญ กันทั้งครอบครัว  !

 

 วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat yai chai mongkol) 

 

วัดใหญ่ชัยมงคล

 

เมื่อไปถึงวัดใหญ่ชัยมงคล นิยมเข้าไปกราบพระประธานในอุโบสถ นั่นคือ ไหว้พระพุทธชัยมงคล ไหว้พระนอนที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ และพระที่อยู่รอบ ๆ พระอุโบสถ ที่สำคัญต้องไม่ลืมไหว้ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย ชาวอยุธยาให้ความเคารพบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระองค์เป็นกษัตริย์ที่สามารถกอบกู้เอกราชให้แก่ชาวอยุธยา

 

 วัดพนัญเชิงวรวิหาร (Wat phanan choeng ayutthaya) 

 

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

 

 

เมื่อไปถึงวัดพนัญเชิงวรมหาวิหาร ต้องไม่ลืมที่จะเข้าไปกราบไหว้พระหลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนนายก) รับพรจากพระสงฆ์ ไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสัก และให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำวัด แถวๆหน้าวัดมีของกินให้ซื้ออยู่ไม่น้อยเป็นของพื้นเมืองที่สวยงาม และอาหารก็มีจะกินอะไรมีให้เลือกหลายอย่าง วัดพนัญเชิงฯ เป็นหนึ่งในวัดที่อยู่ในรายชื่อทริปไหว้พระ 9 วัดอยุธยาของใครหลายๆ คน

 

 วัดมงคลบพิตร หรือหลวงพ่อมงคลบพิตร (Wat mongkhol bophit) 

 

วัดมงคลบพิตร หรือหลวงพ่อมงคลบพิตร

 

 

หลวงพ่อมงคลบพิตร พระประธานองค์ใหญ่ที่อยู่ในโบสถ์ที่ไม่มีหลังคาคลุม เนื่องจากมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่าเป็นวัดที่เมื่อสร้างโบสถ์หรือหลังคาให้องค์พระแล้วมักจะถูกฟ้าผ่าเสียทุกทีไป ก็ยังไม่ทราบสาเหตุของฟ้าผ่าเหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุ  ระหว่างทางให้สักเกตทางซ้ายมือก่อนถึงทางเข้าวัดจะเห็นคุ้มขุนแผน ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นบ้านของขุนแผนพระเอกในวรรณคดีเรื่อง “ขุนช้าง ขุนแผน”

 

 วัดพระศรีสรรเพชญ์ (Wat Phra Sri Sanphet) 

 

วัดพระศรีสรรเพชญ์

 

 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดอยุธยาที่เก่าแก่อยู่ใกล้กับวิหารพระมงคลบพิตร วัดนี้เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอยุธยา เป็นวัดที่อยู่ในพระราชวังหลวง  จึงต้องมีการเก็บค่าเข้าชมด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ 10 บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็คนละ 30 บาท เพื่อบำรุงศาสนา และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสถานที่

 

 วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthaisawan) 

 

Wat Phutthaisawan

 

วัดพุธไธศวรรย์เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุรวมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ. 1896 ในครั้งอดีต พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประทับ ตั้งแต่ท่านอพยพมาอยู่กรุงศรีอยุธยา และยังเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ภายในมี "พระมหาธาตุ" หรือปรางค์ประธานสีขาวสะอาดตา มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบปราสาทขอม นอกจากจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และสำคัญแล้ว ที่ด้านในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของ "หลวงพ่อดำ" ซึ่งมีความเชื่อว่า หากเจ็บป่วย ถ้ามาขออธิฐานกับหลวงพ่อดำแล้ว ก็จะหายป่วย ถือวัดแห่งนี้เป็นที่สถานที่ที่เคารพนับถือมาช้านานกับชาวอยุธยาอย่างแท้จริง

 

 วัดหน้าพระเมรุ (Wat Na Phra Men) 

 

Wat Na Phra Men

 

วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดอยุธยาโบราณที่ยังคงสภาพเดิมสมัยอยุธยาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากเป็นวัดเดียวที่พม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการรบในสมัยนั้น จึงเป็นสถานที่ที่ไม่ได้รับอันตรายใด ๆ เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องเข้าไปนมัสการพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อด้วยสัมฤทธิ์ที่มีความงดงามมากอีกองค์หนึ่ง

 

 วัดเชิงท่า (Wat choeng thar) 

 

วัดเชิงท่า

Cr.Planetgravy

 

วัดเชิงท่า อยู่ไม่ไกลจากวัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในปัจจุบัน เข้าไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถ แลัวสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงกู้เอกราชให้ชาติไทยจากการเสียกรุง ฯ ครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2310 จากนั้นให้เดินชมโบราณสถานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น มุขปรางค์วิหารเจดีย์ราย และศาลาการเปรียญ ตลอดจนโบราณสถานอื่น ๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยอยุธยา

 

 วัดท่าการ้อง (Wat Tha Ka Rong) 

 

วัดท่าการ้อง

 

 

วัดท่าการ้อง เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ ในอยุธยาทั้งหมดและอาจเรียกได้ว่าทันสมัยสุด ๆ ทางด้านศาสนากันเลยทีเดียวก็ว่าได้ เนื่องจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำบุญของญาติโยมซึ่งบังคับด้วยระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคต่าง ๆ มากมายล้วนเป็นกุศโลอุบายให้ศานิกชนในการร่วมทำบุญกับทางวัดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหุ่นคน หุ่นสัตว์ และบางตัวยังมีความไฮเทคยิ่งกว่าเนื่องจากสามารถจะขยับตัวได้ด้วย ส่วนด้านหลังวัดจะจัดเป็นที่ขายของมีทั้งตลาดน้ำและตลาดบก รวมทั้งของที่ระลึกต่าง ๆ ราคาก็ไม่แพงอีกต่างหาก

 

 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasattrathirat Worawihan) 

 

Wat Kasattrathirat Worawihan

 

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นวัดที่พม่าใช้เป็นฐานยิงปืนใหญ่เข้ามาในพระนครในสมครามเสียกรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2310 ซึ่งเป็นปีที่ต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าครั้งที่ 2 วัดกษัตราธิราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงเก่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาชมความงามที่ยังหลงเหลืออยู่และไหว้พระ โดยเฉพาะการแวะมาให้อาหารปลาตัวใหญ่ ๆ ในบ่อที่ทางวัดเลี้ยงไว้ และชมพระเจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัยที่อยู่ตรงข้ามวัดด้วย

 

              เมื่ออ่านจบวันนี้ก็คงได้บุญกันไปไม่มากก็น้อย บางคนอาจจะคิดทริปไหว้พระ 9 วัดอยุธยากันไว้ล่วงหน้าเลยทีเดียว โบราณจะถือกันว่าการไหว้พระ 9 วัด แล้วจะทำให้โชคดี เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำอะไรก็มักจะพบกับความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรือง ถ้าท่านได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวอยุธยา และมีเวลาก็อย่าลืมต้องหาโอกาสไหว้พระ หรือท่องเที่ยวสถานที่โบราณ เช่น วัดอยุธยาที่เก่าแก่ ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลิน ยังได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพิ่มเติมด้วย ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการเดินทางท่องเที่ยวอยุธยาสำหรับวันนี้กันแล้วครับ

0