รูปภาพ

(เช็คสิทธิด่วน !) สิทธิประกันสังคม รักษาไข้เลือดออกฟรี !

by


Last updated 14 มิถุนายน 2562

                  📣 เจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน ใช้สิทธิประกันสังคม รักษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ! ช่วงนี้ฝนตกบ่อย โรคร้ายอย่างไข้เลือดออก ก็อาจเข้ามาถึงตัวได้ ! หากมีอาการเป็นโรคไข้เลือดออก สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ที่เลือกไว้ เช็คสิทธิด่วน แล้วไปใช้สทิธฺได้เลยจ้า 🦟

 

(เช็คสิทธิด่วน !) สิทธิประกันสังคม รักษาไข้เลือดออกฟรี !

 

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายหน้าฝน 💦

 

สิทธิประกันสังคม รักษาไข้เลือดออกฟรี

🚨 หากไม่สามารถไปยังโรงพยาบาลตามที่เลือกไว้ ก็สามารถไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนได้นะ แต่ต้องรีบแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรที่รับรองสิทธิ์อย่างด่วนเลยนะจ้ะ เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบ *สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วันโดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน

 

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นสิทธิ 📚

 

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01),
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน – เลขที่บัญชี

 

อาการไข้เลือดออก 🦟

 

ระยะที่ 1 ระยะไข้สูง ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกิดขึ้นฉับพลันและไข้จะสูงลอยตลอดเวลาอยู่ประมาณ 2-7 วัน กินยาลดไข้ ไข้มักจะไม่ลด หน้าแดง ตาแดง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ กระหายน้ำ เบื่ออาหาร อาเจียน ซึม บางรายอาจปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือชายโครงขวาหรือปวดท้องทั่วไป

ระยะที่ 2 ระยะช็อกและมีเลือดออก อาการมักจะเกิดช่วงวันที่ 3 - 7 ของโรคซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤต โดยอาการไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ผู้ป่วยมักมีอาการทรุดหนักและมีภาวะช็อกเกิดขึ้น

ระยะที่ 3 ระยะฟื้นตัว ในรายที่ได้รับการรักษาถูกต้องและทันท่วงที ภาวะช็อกไม่รุนแรงอาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้น และอาการที่แสดงว่าผู้ป่วยดีขึ้น

 

*รวมระยะเวลาของโรคไข้เลือดออกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนประมาณ 7-10 วัน

 

 

ในช่วงฝนตกแบบนี้แอดอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะ อย่าตากฝนบ่อย เดี๋ยวจะไม่สบาย แต่หากฉุกเฉินเกิดป่วย หรือมีโรคที่เกิดจากฝน สามารถไม่สอบถาม และเช็คสิทธิประกันสังคม จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที 💗 

0