รูปภาพ

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดพิกัด 10 โรงพยาบาล ทำฟันฟรี !

by


Last updated 17 ธันวาคม 2562

                       🦷 อยากเห็นคนไทยยิ้มสวย ! รู้สึกป๋วดปวดฟัน คันเหงือก เหมือนโดนแมงแทะ จะไปคลินิกเห็นค่ารักษาได้แต่ปาดน้ำตาอมเกลือ 21 ตุลาคมปัญหาจะหมดไป วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีโรงพยาบาลใจดีทำฟันให้ฟรีๆ ไม่เสียซักบาท โอ้โหดีขนาดนี้มีที่ไหนบ้าง เช็คดูเลย

 

วันทันตกรรมแห่งชาติ เปิดพิกัด 10 โรงพยาบาล ทำฟันฟรี !

 

🦷 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 น. - จนกว่าบัตรคิวจะหมด
 • เริ่มรับการรักษา เวลา 8.30 - 15.00 น.

 ติดต่อสอบถามโทร 074-287-620

บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด

👨‍⚕ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 

🦷 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คลินิกทันตกรรม พร้อมมูล 1-2 บริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 • เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00-14.00 น.
 • เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 ติดต่อสอบถามโทร 0-5391-3333

 บริการตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมฟรี

👨‍⚕ 1 คนต่อ 1 การรักษา

👶 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 

🦷 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

 • เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.30 น. - จนกว่าบัตรคิวจะหมด
 • เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 ติดต่อสอบถามโทร 0-2218-8705

ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด

👨‍⚕ ผู้ใหญ่ 1,500 ราย เด็ก 200 ราย

 

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รับผู้ใหญ่ 350 ราย

 • เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.45 น. - จนกว่าบัตรคิวจะหมด
  เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 - 12.00 น.

รับเด็ก 50 ราย

 • เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.45 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด
  เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 12.00 น.

 ติดต่อสอบถามโทร 0-2849-6600 ต่อ 2004

บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม

👨‍⚕ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 

🦷 โรงพยาบาลทันตกรรม พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(พญาไท) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

รับผู้ใหญ่ 1500 ราย

 • เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.30 น - จนกว่าบัตรคิวจะหมด
  เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 - 15.00 น.

รับเด็ก 200 ราย

 • เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 น. - จนกว่าบัตรคิวจะหมด
  เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถามโทร 0-2200-7727

บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม

👨‍⚕ ผู้ใหญ่ 1,500 ราย เด็ก 200 ราย

 

🦷 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

บริกาอุดฟัน ถินฟัน ขูดหินปูน

👨‍⚕ ผู้ใหญ่ 500 ราย เด็ก 100 ราย

เริ่มแจกบัตรคิว 07.30 น.

 เวลาให้บริการ 08.30 น.

 

🦷 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน ฟรี!

👶 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

👨‍⚕ 1 คนต่อ 1 การรักษา

เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 07.00 – 14.00 น.

 เวลาให้บริการ : เวลา 07.30-14.00 น.

 

🦷 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริการ อุกฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน

 เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 น.

 

🦷 คลินิกบริหาร สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซอยบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 คลินิกบริหาร สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซอยบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

บริการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

👨‍⚕ จำนวน 300 คน

เริ่มแจกบัตรคิว 06.30 น.

 เวลาให้บริการ 08.30 น. เป็นต้นไป

 

🦷  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

📍 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟัน และขูดหินปูน ฟรี

👨‍⚕ 1 คนต่อ 1 การรักษา

เริ่มแจกบัตรคิว 08.30 น.

เวลาให้บริการ 08.30-12.00 น.

 

🦷 อยากรับบริการ ต้องทำอย่างไร ??

 

 • เปิดให้บริการทำฟันฟรี 1 คนต่อ 1 การรักษา
 • รับจำนวนจำกัด
 • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 • ถอนฟันหรือผ่าฟันคุด สำหรับอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

0