รูปภาพ

บริการทำฟันฟรี ! 2 เมษานี้ หน่วยทันตกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ

by


Last updated 17 ธันวาคม 2562

              กิจกรรมดีๆ ขอบอกต่อ 2 เมษานี้ ทำฟันฟรี ! 😁 หน่วยงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศไทย ร่วมใจจัด 'โครงการทำฟันฟรี' เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 วันนี้ได้รวบรวมพิกัดมาให้แล้ว ใครใกล้ที่ไหน สามารถไปสอบถาม และลงทะเบียนได้เลย

 

ทำฟันฟรี ! 2 เมษานี้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 😁

 

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ ทำฟันฟรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเจริญดีวิทยา จ.ปทุมธานี

 

🕗 เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

🕗 เริ่มให้บริการทำฟัน เวลา 08.00-15.00 น.

📃 เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน

🔎 บริการ

 • ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย
 • การผ่าฟันคุด จะให้บริการจำนวน 60 ราย (ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและนำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาแสดง)

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 😁

 

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ ทำฟันฟรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 คน/ 1 การรักษา

 

📍 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1 ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

🕗 เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 06.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

🕗 เริ่มให้บริการทำฟัน เวลา 08.00-15.00 น.

📃 เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน

🔎 บริการ

 • ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
 • ทันตกรรมเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องพาผู้ปกครองมาด้วย)

 

📍 โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร วิทยาเขตศาลายา

🕗 เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 06.45 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

📃 เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน

🔎 บริการ

 • ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
 • ทันตกรรมเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องพาผู้ปกครองมาด้วย)

☎  0-2849-6600 ต่อ 2004, 2005

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 😁

 

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ ทำฟันฟรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการทำฟันฟรี จำนวน 1,000 ราย

 

📍 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

🕗 เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

🕗 เริ่มให้บริการทำฟัน เวลา 08.00-15.00 น.

📃 เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน

🔎 บริการ

 • ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย
 • การผ่าฟันคุด จะให้บริการ จำนวน 60 ราย (ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอม และนำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาแสดง)

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
 • โทร 0-7428-7620

 

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 😁

 

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ ทำฟันฟรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ใหญ่ 600 ราย เด็ก 100 ราย

 

📍 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🕗 เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

🕗 เวลา 8.30 น.-15.30 น.

บริการ

 • ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

📃 เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน (เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองพามาด้วย)

 

0