รูปภาพ

เช็คให้ชัวร์ ! รวมแบบทดสอบโรคซึมเศร้า ออนไลน์ ทำฟรี !

by


Last updated 10 ตุลาคม 2562

                 แจกแบบทดสอบภาวะโรคซึมเศร้า อยู่กับเพื่อนแล้วสนุกสนาน แต่พออยู่คนเดียวแล้วเครียด ซึม ร้องไห้ 😥 ทดสอบให้รู้กัน ! คุณแค่เครียดหรือเสี่ยงเป็น โรคซึมเศร้า ตอนนี้มีแบบทดสอบสภาวะโรคซึมเศร้าออนไลน์ ให้สามารถเข้าไปลองทำได้ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ! ไม่ต้องลงทะเบียน ! ใครกำลังเครียด เข้าข่าย เช็คด่วน ยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้เร็วนะ 👉

 

เช็คให้ชัวร์ ! ทดสอบฟรี แค่คิดมาก หรือเป็นโรคซึมเศร้า ?

 

อาการโรคซึมเศร้า 🤕

 

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

ผู้เป็นโรคซึมเศร้ามักมีอาการดังต่อไปนี้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

 

 • เก็บตัว แยกตัวออกจากสังคม
 • รู้สึกเศ้รา ท้อแท้ และสิ้นหวัง
 • รู้สึกตนเองไร้ค่า
 • รู้สึกผิดและโทษตนเองตลอดเวลา
 • ขาดความสนใจหรือความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมต่างๆ
 • เคลื่อนไหวช้างลงหรือกระสับกระส่าย
 • เหนื่อยและอ่อนเพลียตลอดเวลา
 • ขาดสมาธิ ความสามารถในการคิดและการตัดสินใจน้อยลง
 • เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น
 • นอนมากหรือน้อยกว่าปกติ
 • มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย
 • มีปัญหาในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

 

แค่คิดมาก หรือซึมเศร้า ?

 

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

บางทีก็สับสนว่าเราอาจแค่คิดมากไปเองหรือแค่เพลียจากงาน แล้วจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าจริง?

 

☑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 

👨‍⚕ ผลการประเมินและคำแนะนำที่ได้รับจากโปรแกรมนี้จึงไม่สามารถใช้แทนการตัดสินใจของแพทย์ได้ การตรวจรักษาเพิ่มเติมหรือการให้ยารักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และการปรึกษากันระหว่างแพทย์และตัวท่าน

 

ผลคะแนน 🌟

 

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 • 20-27 คะแนน ซึมเศร้าระดับรุนแรงมาก
 • 15-19 คะแนน ซึมเศร้าระดับรุนแรงค่อนข้างมาก
 • 9-14 คะแนน ซึมเศร้าระดับปานกลาง
 • 5-8 คะแนน ซึมเศร้าเล็กน้อย
 • 0-4 คะแนน ไม่มีอาการซึมเศร้า
 • แล้วคุณล่ะได้กี่คะแนน ...

 

☑ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 

 • แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

👉 ทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าได้ที่ >> Depression risk แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 • แบบประเมินโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)

👉 ทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าได้ที่ >> Depression risk แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 • แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ ปีพ.ศ.2550

👉 ทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าได้ที่ >> Depression risk แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 • แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก

👉 ทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าได้ที่ >> Depression risk แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 
 

☑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 • แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า

👉 ทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าได้ที่ >> Depression risk แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

☑ โรงพยาบาลมนารมย์

 
แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 

 • แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

👉 ทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าได้ที่ >> Depression risk แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

☑ โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 

 • แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต

👉 ทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าได้ที่ >> Depression risk แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

☑ โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 

 • แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า

👉 ทำแบบทดสอบโรคซึมเศร้าได้ที่ >> Depression risk แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

แบบประเมินนี้พัฒนาจาก แบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งการประเมินในระดับขั้นต้น หากเข้าข่าย ควรเข้าไปพบแพทย์ และรับการวินิจฉัยดีกว่านะคะ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยที่แน่นอน รวมถึงเพื่อแยกโรคหรือภาวะอื่น ๆอีกด้วย

0