รูปภาพ

บริจาคเครื่องสำอางไม่ใช้ ! ส่งต่อให้เด็กและคนด้อยโอกาส

by


Last updated 2 กรกฎาคม 2562

                💄 บริจาคเครื่องสำอาง ส่งต่อคนด้อยโอกาส 💬 เครื่องสำอางมีเยอะ ใช้ไม่ทัน หากทิ้งไว้นานจะไม่ได้ใช้ ส่งต่อสร้างบุญนำไปบริจาคกันได้นะ กับโครงการเครื่องสำอางไม่ใช้เราขอนะ รับบริจาคเครื่องสำอางที่ไม่ใช้แล้วให้กับเด็กและผู้หญิงที่ด้อยโอกาส !

 

บริจาคเครื่องสำอาง ส่งต่อคนด้อยโอกาส

 

บริจาคเครื่องสำอาง ส่งต่อคนด้อยโอกาส

 

โครงการนี้ทำเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้ายโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเครื่องสำอางจะถูกนำส่ต่อให้ผู้ป่วยในการดูแลของตู้สะพานบุญและ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และแพทยสภา

 

โครงการเครื่องสำอางไม่ใช้เราขอนะ 💄

 

บริจาคเครื่องสำอาง ส่งต่อคนด้อยโอกาส

บริจาคเรื่องสำอาง

เครื่องสำอางที่เปิดรับ 💄

 

  • ยังไม่หมดอายุ สำหรับส่งต่อให้ผู้ป่วยวาระสุดสุดท้ายในห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
  • เครื่องสำอางเก่า - ใหม่
  • เครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้
  • เครื่องสำอางที่ไม่ขอบ

 

📍 บริจาคได้ที่... - ตึก JIB คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป ถ.พหลโบธิน ดอนเดมือง  - ตึก ปตท.สผ. ถ.วิภาวดีรังสิต - หอศิลป์กรุงเทพ ชั้น 1 และ 5 ถ.พระรามที่ 1 - ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน ✉ ส่งไปรษณีย์ เครื่องสำอางไม่ใช้ ให้เรานะ 9 ซอยศรีนครินทร์ 38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

📍 บริจาคได้ที่

  • ตึก JIB คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป ถ.พหลโบธิน ดอนเดมือง
  • ตึก ปตท.สผ. ถ.วิภาวดีรังสิต
  • หอศิลป์กรุงเทพ ชั้น 1 และ 5 ถ.พระรามที่ 1
  • ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน

ส่งไปรษณีย์

  • โครงการ 'เครื่องสำอางไม่ใช้ ให้เรานะ' 9 ซอยศรีนครินทร์ 38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0