รูปภาพ

10 พิกัด บริจาคลอตเตอรี่ งวดนี้ไม่ถูก งวดหน้าเอาใหม่ !

by


Last updated 16 สิงหาคม 2562

                   😓 อกหัก! ยังไม่คิดหนักเท่าหวยเฉียด แจกพิกัด 10 สถานที่บริจาคลอตเตอรี่ 💬 ลอตเตอรี่ไม่ถูกเก็บไว้ ! เอาไปบริจาคได้นะ เก็บสะสมไว้ส่งไปบริจาคได้บุญเพิ่มด้วยนะ อยากส่งต่อที่ไหน ก็ส่งไปบริจาคได้เลย ได้บุญ ลดขยะ แถมมีประโยชน์อีกด้วย 👍

 

10 พิกัด บริจาคลอตเตอรี่ งวดนี้ไม่ถูก งวดหน้าเอาใหม่ !

 

📮 วัดห้วยหมู

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

(บริจาคลอตเตอรี่) หมู่ที่ 9 บ้านดอนแจง ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

☎ โทรศัพท์ 086-020-9978

 

📮 โครงการจุติสุขาวดี

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (บริจาคลอตเตอรี่)

เลขที่ 70/21 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

☎ โทร. 094 5561614 หรือ 087 836 7726

 

📮 กลุ่มเยาวชน

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

(บริจาคลอตเตอรี่) พิพิธภัณฑ์วัดดอนมูล 9 หมู่ที่ 5 ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน 55000

 

📮 กลุ่มอาชีพผู้พิการ

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

คุณสุมาลัย เพ็งพันธ์ (บริจาคลอตเตอรี่)

325 หมู่ 19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190

☎ โทร. 0823933573 ,0814068512

 

📮 กลุ่มสามเณร

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

วัดบ้านคลอง อยู่ 9/9 วัดบ้านคลอง หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

 

📮 กลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลวังกะพี้

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

น.ส.อัจฉรา ทองสาย (ประธานกลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ)

เลขที่ 312 หมู่ 4 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170 

☎ โทร. ‭089 - 0286875‬, ‭083 - 4846670‬

 

📮 กลุ่มคนพิการผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุตำบลคุ้งตะเภา

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

น.ส.อุไร ทิพย์เทียม (ประธานกลุ่มคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ)

ศูนย์การเรียนรู้ฯ เลขที่ 113/1 หมู่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

☎ โทร. ‭085 - 7324835‬

 

📮 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

☎ โทร 055 - 414061, 055 - 411983 ต่อ 104

 

📮 บายศรี 4.0

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

นายพงษ์พัฒน์ ส่องแจ้ง หรือ นายไพรวัลย์ ภูริศรี

บ้านเลขที่ 11 บ้านดงสร้างควาย หมู่ 6 ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

 

📮 กลุ่มผู้สูงอายุ

 

สถานที่บริจาคลอตเตอรี่

 

กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

0