รูปภาพ

DPU เรียนทำบัญชีฟรี ! บัญชีง่ายๆ สำหรับผู้ประกอบการ

by


Last updated 15 สิงหาคม 2562

                📣 ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรืออยากจะเป็นต้องรู้ไว้! 'DPU เปิดสอนเรียนทำบัญชีฟรี !' บัญชีง่ายๆ สำหรับผู้ประกอบการ หลายๆคนต้องการที่จะเป็นเจ้าของกิจการ อยากมีธุรกิจส่วนตัว แต่ถ้าหากเราไม่รู้เรื่องบัญชีเลยก็ระวังขาดทุน ระวังเจ๊งนะจ้ะ  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ใจดี เปิดบัญชีฟรี แถมยังเป็นคอร์สสอนออนไลน์อีกด้วย! ไปดูกันนน 😍

 

DPU เรียนทำบัญชีฟรี ! บัญชีง่ายๆ สำหรับผู้ประกอบการ

 

🕐 ระยะเวลาเรียน 

 

DPU เรียนทำบัญชีฟรี

 

🖊 ระยะเวลาในการเรียน 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
💻 ระยะเวลาสื่อวีดีทัศน์ 260 นาที (4 ชั่วโมง 20 นาที)
 เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)

 

📖 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

DPU เรียนทำบัญชีฟรี

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในรายวิชาการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความรู้ด้านการบัญชีขั้นต้น งานด้านบัญชีเกี่ยวกับการบริการ และการซื้อขายสินค้า ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระบบบัญชีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ

 

💁‍♀ คณาจารย์ผู้สอน

 

DPU เรียนทำบัญชีฟรี

 

💁‍♀ อาจารย์ เปรมารัช วิลาลัย

ผู้จัดการ DPU X และอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

💁‍♀ อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม และการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

หากเรียนจบ สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยน้า 

สมัครลงทะเบียนได้ที่ https://thaimooc.org/courses/course-v1:DPU-MOOC+dpu002+2019_T1/about

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

💥Thai-MOOC
💥[email protected]https://goo.gl/m6zbfv
💥IG : thaimooc
💥Twitter : @Thai_mooc

0