คนทำงานมีเฮ!! สอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ ได้แล้ว

คนทำงานมีเฮ !! สอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ ได้แล้ว

by


Last updated 23 เมษายน 2562

             คนทำงานมีเฮ !! สอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ ได้แล้ว 📑 ใครที่กำลังจะทำใบขับขี่ แต่ไม่มีเวลาไปทำสักที ติดเรียน ติดงาน กรมการขนส่งทางบกใจดีให้บริการทำใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์แล้ว (สำหรับขอใหม่) แถมเปิด อบรมฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย 💸

 

สอบใบขับขี่ วันเสาร์-อาทิตย์ ได้แล้ว ! 📑

 

ใครที่กำลังจะทำใบขับขี่ แต่ไม่มีเวลาไปทำสักที ติดเรียน ติดงาน กรมการขนส่งทางบกใจดีให้บริการทำใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์แล้ว (สำหรับขอใหม่) โดยร่วมมือกับภาคเอกชน เพิ่มทางเลือกสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ อบรมฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครล่วงหน้าที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบกจตุจักร

 ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3

 

สอบใบขับขี่ วันเสาร์-อาทิตย์

🌞

 

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์

 

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์

 

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์

 

สอบใบขับขี่ วันเสาร์ วันอาทิตย์

 

เปิดรอบอบรมสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มในเดือนมีนาคม – กันยายน 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย

  • ยื่นใบสมัครล่วงหน้าที่ > ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร
  • เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม > บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  • ในกรณีที่ผ่านการอบรมและทดสอบจนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท 
  • ตรวจสอบกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th

1