หลักฐานยืมเงิน

ยืมแล้วไม่คืน ! เก็บแชทไลน์ เป็นหลักฐานไปฟ้องได้ !

by


Last updated 15 พฤษภาคม 2562

         ลูกหนี้มีหนาว 'แชทยืมเงิน' ใช้เป็นหลักฐานฟ้องศาลได้แล้ว 💸 ลูกหนี้ทั้งหลาย ใครยืมเงินผ่านแชท รีบคืนด่วน ! ยืมเงินผ่านทางแชท เป็น 'หลักฐานในการฟ้องศาล' ได้ ! ใครรู้ตัวว่ายืมเงินไว้ รีบไปคืนให้เร็วเลย ถ้าเจ้าหนี้แคปหลักฐานส่งยื่นฟ้องขึ้นมา เรื่องยากนะจะบอกให้ !

 

ยืมแล้วไม่คืน ! เก็บแชทไลน์ เป็นหลักฐานไปฟ้องได้ !

 

แชทไลน์ที่เป็นหลักฐานไปฟ้อง

 

สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินได้ ส่วนการจัดการเงินด้านอื่น ๆ จะสามารถใช้แชตเป็นหลักฐานในการฟ้องได้หรือไม่ คงต้องรอการตีความกันต่อไป อย่างไรก็ตาม แชตเป็นการแสดงตัวตนและเจตนาอีกช่องทางหนึ่ง จึงควรให้ความสำคัญในการแสดงความเห็นหรือส่งข้อความ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

💬 ข้อความแชท (Chat)

 

หลักฐานยืมเงิน

 

ต้องระบุข้อความขอยืมเงิน จำนวนเงิน และเห็นบัญชีผู้ใช้ว่าเป็นใครมาขอยืมเงินอย่างชัดเจน

 

💬 บัญชีของผู้ยืมเงิน (Account)

 

หลักฐานยืมเงิน

 

ในแชทจะต้องระบุชื่อบัญชีของผู้ยืมเงิน และเป็นข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีความเชื่อถือได้

 

💬 หลักฐานการโอนเงิน (Slip)

 

หลักฐานยืมเงิน

 

หลักฐานการโอนเงิน ระบุวัน เวลาที่โอนเงิน ยอดเงิน และไม่แก้ไขวันเวลาในการรับส่งข้อความ รวบรวมหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถไปฟ้องร้องได้เลยจ้

0