รูปภาพ

ชี้พิกัด อยากเรียนหมอ ต้องใช้เงินเท่าไหร่?

by


Last updated 25 กันยายน 2562

            📣 กระแสอยากเป็นแฟนหมอ!! เอ้ยอยากเป็นหมอกำลังมาแร๊ง 👨‍⚕ น้องรุ่นใหม่ที่อยากเป็นหมอฟังทางนี้ ! ชี้พิกัดเรียนหมอ ที่ไหนได้บ้าง เป็นใครก็คิดว่าค่าเทอมหมอต้องแพงหูฉีกแน่นอน แต่ที่จริงแล้ว ค่าเทอมเรียนหมอก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด พอรับได้อยู่น้า 😍 ยิ่งค่าใช้จ่ายต่อเทอม ยังไงก็สู้ไหว อยากรู้กันรึยางงงง ไปเช็คกันเล้ยยยย

 

 อยากเรียนหมอ ต้องใช้เงินเท่าไหร่?

 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

เรียนหมอ

 

ต้น/ปลาย : ค่าเทอม

21,000 บาท  / เทอม

ภาคฤดูร้อน : ค่าเทอม

5,250 บาท 

ตลอดหลักสูตร 

252,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.chula.ac.th

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เรียนหมอ

 

ค่าเทอม

21,100 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

253,200 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.reg.tu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เรียนหมอ

 

ค่าเทอม

20,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.cmu.ac.th/

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 

เรียนหมอ

 

คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ค่าเทอม (เหมาจ่าย)

445,000 บาท / เทอม

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.reg.kmitl.ac.th

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เรียนหมอ

 

ค่าเทอม

18,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

216,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.md.kku.ac.th

 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

เรียนหมอ

 

ค่าเทอม

23,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

276,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://med.pnu.ac.th/

 

มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง

 

เรียนหมอ

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ค่าเทอม

50,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

600,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.mfu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

เรียนหมอ

 

 

ค่าเทอม

50,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

600,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.does.up.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

เรียนหมอ

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตลอดหลักสูตร

490,700 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://im.sut.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

เรียนหมอ

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข

ค่าเทอม

42,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

504,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.ubu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

เรียนหมอ

 

ตลอดหลักสูตร

192,570 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://reg.buu.ac.th/

 

วิทยาลัยนวมินราธิราช

 

เรียนหมอ

 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ค่าเทอม

20,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.vajira.ac.th

 

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

เรียนหมอ

 

คณะแพทยศาสตร์

ค่าเทอม

28,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

336,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.med.swu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

เรียนหมอ

 

คณะแพทยศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอติงแฮม

ค่าเทอม

300,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

3,600,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.med.swu.ac.th

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 

เรียนหมอ

 

คณะแพทย์และการสาธารณสุข

ค่าเล่าเรียน (ปี 1 )

3,000 บาท/ เทอม

ค่าเล่าเรียน (ปี 2 -6 )

10,000 บาท/ เทอม

ตลอดหลักสูตร

106,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.pccms.ac.th

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

เรียนหมอ

 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

ค่าเล่าเรียน

24,000 บาท / ปีการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

144,000 บาท

 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เรียนหมอ

 

ค่าเล่าเรียน (ปี 1 )

3,000 บาท/ เทอม

ค่าเล่าเรียน (ปี 2 -6 )

10,000 บาท/ เทอม

ตลอดหลักสูตร

106,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.pcm.ac.th

 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

เรียนหมอ

 

ค่าเล่าเรียน (ปี 1 )

3,000 บาท/ เทอม

ค่าเล่าเรียน (ปี 2 -3 )

10,000 บาท/ เทอม

ค่าเล่าเรียน (ปี 4 -6 )

12,000 บาท/ เทอม

ตลอดหลักสูตร

118,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.si.mahidol.ac.th

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เรียนหมอ

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

ค่าเทอม

650,000 บาท/ เทอม

ตลอดหลักสูตร

3,900,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://www2.rsu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยสยาม

 

เรียนหมอ

 

ค่าเทอม (เหมาจ่าย)

250,000 บาท / เทอม

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เรียนหมอ

 

ค่าเทอม

40,000 บาท/ เทอม

ตลอดหลักสูตร

480,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://siam.edu/

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

เรียนหมอ

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ค่าเทอม

33,900 บาท/ เทอม

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.med.msu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เรียนหมอ

 

ค่าเทอม

28,000 บาท/ เทอม

ตลอดหลักสูตร

336,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://entry.wu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เรียนหมอ

 

ค่าเล่าเรียน (ปี 1 - 3 )

3,000 บาท/ เทอม

ค่าเล่าเรียน (ปี 4 -6 )

10,000 บาท/ เทอม

ตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

 

 ค่าเทอมที่กล่าวมา ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรเข้าไปเช็คที่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัยและข้อกำหนดต่างๆ ด้วยน้าาา

0