รูปภาพ

(รวมคอร์ส) เรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ แถมฟรีไม่ต้องเสียเงิน !

by


Last updated 15 มกราคม 2563

              รวมคอร์ส เรียนออนไลน์ เรียนได้ง่าย ไม่มีคำว่าเบื่อ 💬 ในยุคดิจิตอล อยากหาความรู้เพิ่ในสายงาน ไม่ใช่เรื่องยากหรือต้องสละเวลาวันหยุดไปนั่งเรียนอีกต่อไป แอดรวม 'เรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ แถมฟรีไม่ต้องเสียเงิน !' จะเลือกระดับเริ่มต้น ระดับกลาง หรือมืออาชีพ ก็สามารถอัพความรู้ เสริมโปรไฟล์ตัวเองได้ง่ายๆ คอร์สฟรี เงินไม่ต้องจ่าย 💸 ก็มีความรู้ได้เหมือนกัน ใครสนใจคอร์สไหน ก็สมัครได้เลย !

 

(รวมคอร์ส) เรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ แถมฟรีไม่ต้องเสียเงิน !

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์

 

เรียนออนไลน์

 

SPACE by Chula 📚

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์

 • วิชาเรียนแนะนำ

 

 1. การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม เทคนิคการลดต้นทุน - ทำอย่างไรให้ต้นทุนบริษัทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
 2. Basic Excel - สอนฟังก์ชั่นพื้นฐาน Excel เช่น COUNTIF, FREQUENCY ตลอดจนสอนการสร้างกราฟ
 3. Advance Excel - การใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP, Pivot Table ใน excel
 4. Data Visualization - เปลี่ยนข้อมูลเป็นภาพที่เข้าใจง่ายขึ้น
 5. เทคนิคการใช้ Powerpoint เพื่อให้การนำเสนองานน่าสนใจยิ่งขึ้น
 6. กลยุทธ์นวัตกรรม และการส้รางธุรกิจใหม่
 7. การเงินฉบับย่อ สำหรับ SME
 8. ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน
 9. การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรมเทคนิคลดต้นทุน
 10. intro to startup
 11. คิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 12. กลยุทธ์นวัตกรรม & การสร้างธุรกิจใหม่
 13. การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
 14. การหาโอกาสทางธุรกิตจากอภิมหาข้อมูล
 15. ฝ่าคลื่อนธุรกิจพิชิตเป้าหมาย
 16. Heartful Marketing
 17. การตลาดบริการ

👉 เรียนฟรีได้ที่ >> SPACE by Chula <<

 

Chula MOOC 📚

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์

 • วิชาเรียนแนะนำ

 

 1. หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 2. English for Job Hunters - ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่กำลังหางาน
 3. ภาษารัสเซียเบื้องต้น
 4. สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา - ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์
 5. หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา
 6. สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย
 7. การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
 8. Thai on campus
 9. Survival Thai
 10. การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร (เร็วๆ นี้)
 11. ระบบประกันสุขภาพ (เร็วๆ นี้)
 12. กฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0 และภาษีกับธุรกิจ (เร็วๆ นี้)
 13. มหากาพย์อังกฤษอัพเกรด Conversation มั่นใจ (เร็วๆ นี้)
 14. ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อน
 15. Practical Data Analytics Data Analytics Using Rapid Miner
 16. กฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจ
 17. พร้อมสู้สู่แคลคูลัส
 18. ความผกผันทางประชากรกับธุรกิจ
 19. Kanji Cool Kit : คู่คิด คันจิ

📎 https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc1311

📍 เรียนเกี่ยวกับ

 • หลักการของคันจิ การเขียน การอ่าน การคาดเดาความหมาย
 • เคล็ดลับในการจดจำอักษรคันจิ
 • อักษรคันจิเบื้องต้น 42 ตัว
 • ความรู้เรื่องคันจิเบื้องต้นที่สำคัญและพบเห็นในชีวิตประจำวัน

📆 เริ่มลงทะเบียน 6 ธันวาคม 2562

📆 สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2563

 

👉 เรียนฟรีได้ที่ >> Chula MOOC <<

 

Thai-MOOC 📚

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์

 • วิชาเรียนแนะนำ

 

 1. วิชามวยไทยขั้นพื้นฐาน
 2. การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง
 3. การถ่ายภาพเบื้องต้น
 4. จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
 5. การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น
 6. สตาร์ทอัพภาษาอังกฤษ
 7. การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา
 8. การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
 9. การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ
 10. สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่
 11. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 12. การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ
 13. สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSSภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงา
 14. การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

 

👉 เรียนฟรีได้ที่ >> Thai-MOOC <<

 

Google Digital Garage 📚

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์

 • วิชาเรียนแนะนำ

 

1. คอร์สเรียนใน Google Digital Garage

 • Digital Marketing (การตลาดออนไลน์)
 • Data and Tech (ด้าต้าและเทคโนโลยี)
 • Career Development (การพัฒนาอาชีพ)

2. English for Career Development (ภาษาอังกฤษ พัฒนาอาชีพ)

3. Speaking in public (การพูดในที่สาธารณะ)

4. Social Psychology

 

👉 เรียนฟรีได้ที่ >> Google Digital Garage <<

 

Coursera 📚

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์

 • วิชาเรียนแนะนำ

 

1. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

2. จิตวิทยาและชีวิตที่ดี

3. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ

4. กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

5. Financial Markets

6. Machine Learning

7. จิตวิทยาด้านประชากร

8. การสื่อสารในที่ทำงานต่างวัฒนธรรม

9. ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

10. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

11. ตลาดการเงิน


👉 เรียนฟรีได้ที่ >> Coursera <<

 

edX 📚

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์

 • วิชาเรียนแนะนำ

 

1. Product design

2. Introduction to big data

3. Machine Learning with python

4. Japanese culture and language

5. Facebook Ads

6. คอร์สเรียนซุปเปอร์ฮีโร่มาร์เวล

7. [email protected]: Basic Job Interview Skills

📎 https://www.edx.org/course/englishwork-basic-job-interview-skills

📍 เรียนเกี่ยวกับ

 • 6 ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน
 • 4 กลยุทธ์สร้างความโดดเด่น
 • สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงขณะสัมภาษณ์
 • วิธีการพูด การใช้ศัพท์ สำนวน ที่เหมาะสม
 • การตอบคำถามให้มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ


8. [email protected]: Advanced Job Interview Skills

📎 https://www.edx.org/course/englishwork-basic-job-interview-skills

📍 เรียนเกี่ยวกับ

 • การสื่อสารภาษากาย แทนการใช้คำพูด
 • เทคนิคการตอบคำถามให้แม่นยำ
 • สร้างความเป็นมืออาชีพระหว่างสัมภาษณ์และหลังสัมภาษณ์

 

เวลาในการเรียน 1-3 ชั่วโมง/สัปดาห์

🥇ส่วนใครที่อยากได้ใบรับรองต้องจ่ายเงินประมาณ 1500 บาท

 

👉 เรียนฟรีได้ที่ >> edX <<

 

Coursesquare 📚

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์

 

 • วิชาเรียนแนะนำ
 1. เขียนโปรแกรมง่ายๆ ด้วยภาษาซี
 2. การวิเคราะห์ตลาดหุ้น รายสักดาห์
 3. Lightroom 5 Basic Essentials
 4. Introduction to Google Analytics
 5. แนะนำวิธี ใช้ Google adword
 6. แนะนำ Powerpoint Tools รู้จักใช้...ไม่เสียเวลา

 

👉 เรียนฟรีได้ที่ >> Coursesquare <<

 

Skilllane 📚

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์

 

 • วิชาเรียนแนะนำ

 

 1. ใช้ Excel อย่างโปร
 2. 7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า (ภาคปฏิบัติ)
 3. Basic TOEIC Vocab ปูพื้นฐานศัพท์โทอิค
 4. เก็บเงินแสนแรก เคล็ดลับทำให้สำเร็จ
 5. Excel เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าทำงาน (ฉบับรวบรัด)
 6. 25 Basic Essentials of Adobe Photoshop CC
 7. เตรียมตัวก่อนลงทุน เข้าใจภาพความสำเร็จในการลงทุน
 8. กลยุทธ์ธุรกิจ รู้แล้วรวย
 9. วิธีเลือกหุ้นหรือสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน

 

👉 เรียนฟรีได้ที่ >> Skilllane <<

 

Alison 📚

 

1. ศาสตร์แห่งความสุข

2. คอร์สเรียนภาษา (สเปน และอื่นๆ)

 

มหาวิทยาลัยโคลัมเบียร์ 📚

 

1. คอร์สเรียนการเงินธุรกิจเบื้องต้น

 

Coding Thailand 📚

 

คอร์สเรียนเขียนโค้ด

 

HIGHBROW 📚

 

1. คอร์สเรียนภาษากาย

2. จิตวิทยาด้านการชักจูง

3. การคิดอย่างมีตรรกะและเชิงวิพากษ์

 

           🎓 อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนออนไลน์ได้ ใครที่ใจยังมีไฟ อยากเรียนต่อ เสริมความรู้ ก็สามารถไปสมัครลงคอร์สเรียนออนไลน์กันได้เลย สามารถเรียนที่ไหน เวลาไหนก็ได้กันแบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (*บางคอร์สอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหากต้องการใบ Certificate)

0