รูปภาพ

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ ถูกใจที่ไหนสมัครด่วน !

by


Last updated 5 มิถุนายน 2562

              โอกาสดีๆ มาถึงแล้วรีบสมัครด่วน ! 💬 ใครกำลังมองหา 'งานรัฐวิสาหกิจ /ราชการ' ตอนนี้มีเปิดรับสมัครสอบอยู่หลายองค์กรเลย สวัสดิการดีเยี่ยม ใครสนใจที่ไหน ไปสมัครสอบกันได้เลยยย 📚

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ ถูกใจที่ไหนสมัครด่วน !

 

📣 กระทรวงการต่างประเทศ

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

 

🎓 จำนวน 2 อัตรา

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.mea.or.th/job

 

📣 กรมทางหลวงชนบท

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ


🎓 จำนวน 4 อัตรา

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 15 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62

⭐ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • นักวิชาการคิมพิวเตอร์
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://drr.thaijobjob.com/

 

📣 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ


🎓 จำนวน 55 อัตรา

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 20 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ครูผู้ช่วย

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://iccs.thaijobjob.com/

 

📣 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ


🎓 จำนวน 9 อัตรา

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 13 พ.ค. - 13 มิ.ย. 62

 • *ใช้คะแนน TOEIC*
 • สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • นายสัตวแพทย์
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
 • นักสัตวบาล 
 • นักส่งเสริม
 • วิทยาการ

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://dpo.thaijobjob.com/

 

📣 กรมการขนส่งทหารบก

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

 

🎓 จำนวน 60 อัตรา

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62

 • *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.*
 • สมัคร ด้วยตนเอง

⭐ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • กลุ่มที่ 1 พลขับ
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ประกาศผลสอบ.com/prd-detail.php

 

📣 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ


🎓 จำนวน 6 อัตรา

📅 เปิดรับสมัคร วันนี้ - 16 มิ.ย. 62

 • สมัคร ด้วยตนเอง

⭐ ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • นักวิชาการ สถาปนิก
 • นักวิชาการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการ วิศวกรโยธา
 • นักวิชาการ วิศวกรเครื่องก
 • พนักงานบริหาร งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.nsm.or.th/nsm/work-with-us/recruitment/employee-hidden/3755-nsmrama9170562.html

 

📣 องค์การเภสัชกรรม

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

 

🎓 จำนวน 36 อัตรา

📅 เปิดรับสมัคร วันนี้ - 6 มิ.ย. 62

 • สมัคร ด้วยตนเอง

⭐ ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • สังกัดหน่วยงานในกองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
  สังกัดหน่วยงานในกองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
  สังกัดหน่วยงานในกองบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
  สังกัดหน่วยงานในกองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://svr2.gpo.or.th/human/

 

📣 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

 

🎓 จำนวน 4 อัตรา

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 3- 24 มิ.ย. 62

 • ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
 • สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

⭐ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.mdes.go.th/view/1/ข่าวกระทรวงฯ/ข่าวรับสมัครงาน/4080/

 

📣 กองบัญชาการกองทัพไทย

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

 

🎓 จำนวน 25 อัตรา

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 15 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62

 • *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.*
  สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

⭐ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

 1. นายทหารสัญญาบัตร
  2. นายทหารประทวน

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562/

 

📣 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

 

🎓 จำนวน 35 อัตรา

🎓 ระดับการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 14 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62

 • *ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.*
 • สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

⭐ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
 • นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ)
 • นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)
 • นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์)
 • นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา)

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://job.dsd.go.th/

 

📣 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

🎓 จำนวน 137 อัตรา

🎓 ระดับการศึกษา ป.ตรี ป.โท

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 4 - 24 มิ.ย. 62

 • *ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.*
 • สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

⭐ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ
 • ตำแหน่ง วิศวกรรมเครื่องกลปฏิบัติการ
 • ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://ddpm.thaijobjob.com/

 

📣 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

 

🎓 จำนวน 20 อัตรา
🎓 ระดับการศึกษา ป.ตรี ป.โท

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 5 - 25 มิ.ย. 62

 • *ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.*
 • สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

⭐ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://nesdb.thaijobjob.com/

 

📣 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

 

🎓 จำนวน 14 อัตรา
🎓 ระดับการศึกษา ปวช. ป.ตรี

📅 เปิดสมัคร 27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

 • *คนพิการมีสิทธิ์สมัครสอบได้*
 • *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.*
 • สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

⭐ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง)
 • ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง)
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2)
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 17)
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2 5 และ 11)
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 4 8 และ 13)
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ)

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://opsmoc.thaijobjob.com/

📣 การไฟฟ้านครหลวง

 

สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ งานราชการ

 

🎓 จำนวน 130 อัตรา
🎓 ระดับการศึกษา ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท

📅 เปิดสมัคร 6 - 17 มิ.ย. 62

 • *ไม่ต้องผ่าน ก.พ.*
 • สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
 • ป.ตรี และ ป.โท ใช้คะแนน TOEIC 550

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.mea.or.th/job

0