รูปภาพ

กู้ซื้อบ้านมีเฮ ! 6 แบงค์ใหญ่ปรับลดดอกเบี้ย MOR และ MRR

by


Last updated 20 สิงหาคม 2562

              😍 ใครที่มีแพลนอยากจะจับจองซื้อบ้าน หรือกู้เงินเพื่อลงทุนทำธุรกิจ 8 แบงค์ใหญ่ใจดี ลดดอกเบี้ย MOR และ MRR 🏦  รีบพุ่งตัวไปที่แบงค์ด่วนๆ ใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ ทางแบงค์ก็จะปรับลดดอกเบี้ยให้เท่าอัตราดอกเบี้ยใหม่ แต่หากใครที่ใช้ดอกเบี้ยคงที่ ก็จะไม่มีผลอะไร และถ้ารีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยก็ยิ่งลด แถมผ่อนหมดไวขึ้นอีก ดีต่อใจฝุดๆ เบยจ้าาาา

 

กู้ซื้อบ้านมีเฮ ! 8 แบงค์ใหญ่ปรับลดดอกเบี้ย MOR และ MRR

 

8 ธนาคารปรับลดดอกเบี้ย 🏦

 

ธนาคารปรับลดดอกเบี้ย

 

🏦 ธนาคารกสิกรไทย

💸 วงเงินในการอนุมัติ

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
 • สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกันและเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

🧾 คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

 

🏦 ธนาคารกรุงไทย

💸 วงเงินในการอนุมัติ

 • ไม่ระบุ

🧾 คุณสมบัติ

 • มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

 

🏦 ธนาคารกรุงเทพ

💸 วงเงินในการอนุมัติ

 • วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

🧾 คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร

 

🏦 ธนาคารไทยพาณิชย์

💸 วงเงินในการอนุมัติ

 • ต่อหลักประกันร้อยละ 95

🧾 คุณสมบัติ

 • อายุ 20-65 ปี
 • มีรายได้ประจำ ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน และเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 

🏦 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

💸 วงเงินในการอนุมัติ

 • วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
 • * กรณีกู้เพิ่ม วงเงินให้กู้เพิ่มในครั้งนี้รวมกับเงินต้นคงเหลือของบัญชีเงินกู้เดิมที่เป็นหลักประกันเดียวกันต้อง ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

🧾 คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
 •  

🏦ธนาคารออมสิน

💸 วงเงินในการอนุมัติ

 • ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

🧾 คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน  65 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 •  

🏦ธนาคาร TMB

💸 วงเงินในการอนุมัติ

 • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

🧾 คุณสมบัติ

 • ฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป
 •  

🏦ธนาคารกรุงศรี

💸 วงเงินในการอนุมัติ

ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน  - 1 ล้านบาทถึงน้อยกว่า 5 ล้านบาท

หรือ 5 ล้านบาทขึ้นไป

🧾 คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

KBank

ธนาคาร

Krungsri

ธนาคาร
ดูเพิ่มเติม

0