รูปภาพ

นักช้อปรู้ไว้ !! มีเงินเก็บง๊ายง่าย เพียงแค่แยกบัญชี

by


Last updated 31 ตุลาคม 2562

                📣 โปรซูเมอร์แนะนักช้อป! มีเงินเก็บไม่ใช่เรื่องยาก  เพียงแค่เราต้องรู้จักควบคุมและจัดสรรค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ได้ เริ่มต้นได้ง่ายๆ ตามเฮียเลยนะ ด้วยเทคนิคที่คนขีเกียจก็ทำได้ ฮ่าๆ เพียงแค่ แยกบัญชีเงินฝาก โดยแบ่งออกเป็น 4 บัญชี คือ  บัญชีเงินเดือน  บัญชีเงินเก็บ  บัญชีค่าใช้จ่ายคงที่  บัญชีค่าใช้จ่ายรายวัน 💵 ทำแค่นี้เองเหล่านักช้อปก็มีเงินเก็บกันล้าววว 😍

 

นักช้อปรู้ไว้ !! มีเงินเก็บง๊ายง่าย เพียงแค่แยกบัญชี 

 

บัญชีเงินเดือน 📈

 

เงินเก็บ

 


บัญชีเงินเดือนเพื่อรอรับเงินเดือนหรือรายได้อย่างเดียวเท่านั้น!!

คนทั่วไปมักใช้เพื่อใช้จ่ายประจำวันและเป็นเงินเก็บในบัญชีเดียวกันเพื่อความสะดวกสบาย ทำให้การเก็บเงินเป็นเรื่องยากเพราะไม่สามารถแยกเงินทั้งสองส่วนออกจากกันได้

 

บัญชีเงินเก็บ 📈

 

เงินเก็บ

 


แนะนำให้โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีนี้ทุกต้นเดือน อย่างน้อย 10% ของเงินเดือน เพื่อสะสมเป็นเงินเก็บของตนเองในอนาคต

 

เช่น เงินเดือน 20,000 บาท ควรโอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีนี้ 2,000 บาท และไม่ควรผูกบัตร ATM หรือบริการ Mobile/Internet Banking กับบัญชีนี้ เพื่อป้องกันการถอนเงินเก็บไปใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

 

บัญชีค่าใช้จ่ายคงที่ 📈

 

เงินเก็บ

 


ควรโอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีนี้ทุกต้นเดือนในจำนวนเท่ากับค่าใช้จ่ายจำเป็น หรือค่าใช้จ่ายที่รู้จำนวนแน่นอนในแต่ละเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายจำเป็นเหล่านี้

 

เช่น ค่าเช่าหอ/ค่าผ่อนบ้านรวมค่าน้ำและค่าไฟ 6,000 บาท โทรศัพท์ 5,000 บาท ผ่อนบัตรเครดิต 3,000 บาท รวมแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายแน่นอนในเดือนนี้ 9,500 บาท

 

บัญชีค่าใช้จ่ายประจำวัน 📈

 

เงินเก็บ

 

 

แนะนำให้โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีนี้ทุกต้นสัปดาห์เท่ากับจำนวนเงินเฉลี่ยรายสัปดาห์ที่เหลือหลังหักจากบัญชีค่าใช้จ่ายคงที่

 

เช่น เงินเดือน 20,000 บาท หลังหักเงินเก็บ 2,000 บาท และค่าใช้จ่ายคงที่ 9,500 บาท จะเหลือเงินเพื่อใช้จ่ายทั้งเดือน 8,500 บาท เฉลี่ยด้วย 5 สัปดาห์ต่อเดือนแล้ว เท่ากับว่า ควรโอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีนี้ทุกต้นสัปดาห์ๆ ละ 1,700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน

 

หากเดือนไหนมีไม่ถึง 5 สัปดาห์ หรือสัปดาห์ไหนใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้ ก็สามารถนำเงินที่เหลือเปย์ตัวเองได้ เช่น ช้อปปิ้ง ดูหนัง ตี้กับเพื่อน หรือโอนเข้า “บัญชีเงินเก็บ” เป็นเงินสะสมเพื่อเป้าหมายในอนาคตของตนเองได้

 

*แต่ละคนสามารถปรับให้เหมาะสมกับตนเองได้*

0