รูปภาพ

How to ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ !

by


Last updated 25 กรกฎาคม 2562

               ทำวีซ่าแต่ประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ! 💬 ปัญหายุ่งยากที่หลายต้องเผชิญก่อนไปเที่ยว บางคนก็ตัดปัญาโดยการจ้างบริษัทให้ทำวีซ่า แต่หากอยากประหยัดงบ แอดรวมข้อมูลมาให้แล้ว ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด แค่มีเวลาและความอดทนนิดหน่อย เสร็จปุ๊บ เรียบร้อยชัวร์ ! เตรียมแพคเป๋าพร้อมบินได้เลย ✈

 

How to ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ !

 

หากการทำวีซ่าเป็นปัญหากวนใจ ไม่อยากรอนานเป็นสัปดาห์ แอดมีทริปเล็กๆ เที่ยวได้นาน ไม่ต้องง้อ ขอวีซ่า ! มาฝากกัน เวลามันน้อย ใจมันรอเที่ยวไม่ไหวแล้วว 😄

Passport กับ Visa ต่างกันอย่างไร 📚

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ

 

 • Passport คือ หนังสือเดินที่ประชาชนทุกคนที่ต้องการเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวประชาชนที่สามารถใช้ในต่างประเทศได้

 

 • Visa คือ เอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆได้

เอกสารเบื้องต้นสำหรับการขอวีซ่า 📑

 

 • แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าและต้องเป็นหน้าที่ว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง และมีวงเงินคุ้มครอง
 • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
 • Work Permit ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีชาวต่างชาติ)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : เอกสารการขอวีซ่าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป โปรดตรวสอบดูอีกครั้งก่อนส่ง

 

สถานทูตจีน (CHINA EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ชั้น 2 อาคาร AA Building 55 รัชดาภิเษก ซอย3 กทม. 10400

📞 02-245-0888

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 4 วันทำการ

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,000 บาท / คน

👉 www.chinaembassy.or.th/th

 

สถานทูตอินเดีย (INDIA EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 46 ประสานมิตร สุขุมวิท ซอย23 กทม. 10110

📞 02-258-0300 ถึง 07 ,02-260-4166

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,000 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

👉 www.indianembassy.in.th

 

สถานทูตพม่า (MYANMAR EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 132 ซ.71 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กทม. 10500

📞 02-233-2237, 02-223-7250, 02-234-0278, 02-234-0203

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

 

สถานทูตไต้หวัน (TAIWAN EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 20 สาทรใต้ กทม. 10120 ลง BTS ลงสถานีช่องนนทรี

📞 02-670-0200-9 Ext. 342

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 2 วันทำการ

👉 www.mofa.gov.tw , www.taiwanembassy.org/th

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,500 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

 

สถานทูตศรีลังกา (SRI LANKA EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ชั้น 13 โอเชี่ยนทาวเวอร์2 75/6-7 สุขุมวิท 19 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

📞 02-261-1938, 02-665-7299

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ

👉 www.slembbkk.com

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

 

สถานทูตออสเตรเลีย (AUSTRALIA EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

📞 02-118-7100

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 5-7 วันทำการ

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 4,500 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตนิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 New Zealand Visa Application Centre. ชั้น 19 ITF Tower ถนนสีลม แยกสีลม-นราธิวาส สุริวงศ์ บางรัก กทม. 10500

📞 02-236-7138

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ

👉 www.ttsnzvisa.com

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 5,100 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตอาบูดาบี (UNITED ARAB EMIRATES EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ออลซีซั่น เพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

📞 0-2402-4000

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 10 วันทำการ

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,900 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

 

สถานทูตดูไบ (UNITED ARAB EMIRATES EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ออลซีซั่น เพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

📞 0-2402-4000

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 10 วันทำการ

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,700 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

 

สถานทูตอเมริกา (UNITED STATES OF AMERICA EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 95 ถนนวิทยุ กทม. 10330

📞 02-105-4110

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ หลังการสัมภาษณ์

👉 https://www.usembassy.gov/

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต USD 160 บาท / คน ใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน จ่ายออนไลน์

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

 

สถานทูตแคนาดา (CANADA EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กทม. 10500

📞 02-646-4300

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ

👉 www.canadainternational.gc.ca

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,400 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตเม็กซิโก (MEXICO EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ชั้น 20 อาคารไทยวาห์ 1 20/60-62 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

📞 02-285-0995, 02-285-0815-8 ต่อ 201, 203

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 15 วันทำการ

👉 www.sre.gob.mx/tailandia

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,200 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตอังกฤษ (UNITED KINGDOM EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วันทำการ

🕘 เวลายื่นวีซ่า : 8.30-16.30 น.

(** วันเสาร์ เวลา 9.30 – 12.30น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่าน และจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า)

👉 www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,900 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,000 บาท / คน

 

สถานทูตสเปน (SPAIN EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน 191 ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

📞 02 -118-7000

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วันทำการ

👉 www.vfsglobal.com/spain/thailand/Thai

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,300 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตเยอรมัน (GERMANY EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

📞 0-2287-9000, 0-2287-3862 , โทรนัดหมาย 1900 222 343(นาทีละ 9 บาท)

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ

👉 http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/02/0-Botschaft.html

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,500 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ (NETHERLANDS EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพมหานคร 15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

📞 02-118-7003

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วันทำการ

🕘 เวลายื่นวีซ่า : 08:30 – 16:00 น.

🕘 เจ้าหน้าที่จะรับสายสนทนาตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. และเวลา 13:00 – 16:00 น.

👉 www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,700 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตฝรั่งเศส (FRANCE EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ศูนย์ TLScontact สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

📞 02-696-3888

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 10วันทำการ

👉 www.tlscontact.com/th2fr/login.php

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,600 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตอิตาลี (ITALY EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

📞 02-118-7001

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ

👉 www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,900 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตกรีซ (GREECE EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 อาคาร สาธรนคร ชั้น 23 เลขที่ 100/41 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

📞 02-667-0090 ถึง 92

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ

🕘 เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

👉 www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand.html

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ (SWITZERLAND EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ศูนย์ TLScontact สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

📞 02-696-3899

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 10 วันทำการ

🕘 เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

👉 https://www.tlscontact.com/th2ch/login.php

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,400 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตนอร์เวย์ (NORWAY EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิงค์ ชั้น 12 ซอยชิดลม ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

📞 02-118-7004

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ

👉 www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,000 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตฟินแลนด์ (FINLAND EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ศูนย์รับคำร้องวีซ่าฟินแลนด์ ชั้น 12 อาคารอัลม่าลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10300

📞 02-118-7009

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7-15 วันทำการ

🕘 เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

👉 www.vfsglobal.com/finland/thailand

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตสวีเดน (SWEDEN EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

📞 02-118-7005

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ

🕘 เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

👉 www.vfsglobal.se/Thailand/Thai/index.html

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,000 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตโปแลนด์ (POLAND EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ชั้น 25 อาคารว่องวานิช 100/81-82 ตึก B ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310

📞 02-645-0367 ถึง 9

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วันทำการ

🕘 เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

🕘 เวลายื่นวีซ่า : 9.00-12.00 น. จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

🕘 เวลารับวีซ่า : 9.00-12.00 น. จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

👉 http://www.bangkok.msz.gov.pl/en/root

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

สถานทูตลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG EMBASSY) 🌍

 

ทำวีซ่าแต่ละประเทศ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

📍 ชั้น 17 คิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120 MRT สถานีลุมพินี (ทางออก 2)

📞 02-677-7360

📅 ระยะเวลาดำเนินการ : 7-14 วันทำการ

🕘 เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต (** ต้องโทรนัดหมายล่วงหน้า)

👉 www.bangkok.mae.lu/en/Visa-to-Luxembourg

💸 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,500 บาท / คน

💸 ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 

 • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 • ขอบคุณข้อมูลจาก 👉 BKKFLY

 

             ใครกำลังมีแพลนเที่ยวยุโรป หรือโซนเอเชียที่ต้องมีการขอวีซ่า ก็เตรียมตัวก็เนิ่นๆนะ เพราะแต่ละทีมีการระยะวันรอเอกสารไม่เท่ากัน เอกสารเยอะ น้อยก็แล้วแต่ประเทศอีกเช่นกัน หรือหากใครอยากตัดปัญหาเรื่องวีซ่า ยังมีอีกหลายประเทศที่สามารถเที่ยวได้โดยไม่ง้อวีซ่า  มีให้เลือกไปได้เยอะถึง 32 ประเทศเลยทีเดียว ที่นำมาเรียกว่าเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้น ! หากได้เวลาที่ใช่ ก็อย่ารอช้า รีบไป > จองโปรตั๋วเครื่องบินราคาโดน กันได้แล้ววว ไปเที่ยวก็อย่าเอาภาพมาอวดกันบ้างน้าาา😘

0