รูปภาพ

กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น โบนัส 600,000 เยน !

by


Last updated 8 พฤศจิกายน 2562

                  ฝากงาน โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ‼ “ กระทรวงแรงงาน ” เปิดโครงการ IM Japan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 รับสมัครคนไทย ชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี วุฒิม.6 ขึ้นไป ไปฝึกงาน (ทำงานจริง) ถึงญี่ปุ่นนนน~ มีเงินเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำของญี่ปุ่นให้ด้วย และที่สำคัญฝึกครบ 3 ปี รับโบนัสไปเลยทันที 600,000 เยน ขอแค่มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ไม่เลือกงานไม่ยากจน โอกาสมาแล้วรีบสมัครด่วนนน 👉

 

กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น โบนัส 600,000 เยน !

 

รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan

 

ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 2563

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ได้ดําเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในสถาน ประกอบการของประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการและการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ขอแค่มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ไม่เลือกงานไม่ยากจน โอกาสมาแล้วรีบสมัครด่วน

 

โครงการ IM Japan 🎏 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

 

ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 2563

 

👉 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 • พศ : ชาย - หญิง
 • อายุ 20 -30 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร 
 • การศึกษา สําเร็จการศึกษาม.๖ / ปวช./ ปวส.
 • ความสูง
 • หญิง ไม่ต่ํากว่า 150 ซม. น้ําหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ 
 • ชาย ไม่ต่ํากว่า 160 ซม. น้ําหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ 
 • ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่เคยมีประวัติหรือความประพฤติเสียหาย 
 • พ้นภาระการรับราชการทหาร สำหรับเพศชาย
 • ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical intemหรือเคย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 • ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทํางานหรือเข้าเมืองหรือพํานักอาศัยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ 
 • ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทาง ไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ 
 • ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง 
 • ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสําเร็จการฝึกอบรมหรือสําเร็จ การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 
 • สายตาปกติ (สายตาไม่สั้น ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี) 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 2563

 

📍 กรมการจัดหางาน

📍 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานIM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 👈 กดดาวน์โหลดเอาไปอ่านได้เลย

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอชมวีดีโอวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกและแนวข้อสอบได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้ทุกจังหวัด ได้เลยยย

0