รูปภาพ

รวมงานรัฐวิสาหกิจ งานดี มั่นคง สวัสดิการครบ สมัครได้เลย !

by


Last updated 9 กันยายน 2562

                    รวมงานรัฐวิสาหกิจ  งานดี มั่นคง สวัสดิการครบ ใครที่กำลังมองหางาน เตรียมเอกสารให้พร้อม กดสมัครได้เลย ! วันนี้ Proxumer รวบรวมตำแหน่งว่าง ในบริษัทรัฐวิสาหกิจ ตอนนี้มีเปิดรับสมัครอยู่หลายองค์กร ชอบงานไหน บริษัทไหนใกล้บ้าน เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลย

 

รวมงานรัฐวิสาหกิจ งานดี มั่นคง สวัสดิการครบ สมัครได้เลย !

 

📚 สภากาชาดไทย

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 12 อัตรา

📅 สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. หัวหน้าฝ่าย วิศวกร
  2. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  3. ทันตแพทย์
  4. นายแพทย์
  5. พยาบาล (ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดราชบุรี)
  6. พยาบาล (มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ)
  7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  9. นายแพทย์
  10. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  11. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

👉 สมัครได้ที่ https://jobtrc.redcross.or.th/

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1567728121.pdf

 

📚 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 14 อัตรา

📅 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

👉 สมัครได้ที่ https://career.cattelecom.com/site/th/career.php

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1567564232.pdf

 

📚 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📅 รับสมัครออนไลน์ หมดเขต 11 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

👉 สมัครได้ที่ http://www.policeadmission.org/

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1566355173.pdf

 

📚 กรมประมง

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📅 รับสมัครออนไลน์ หมดเขต 10 ก.ย. 62

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

👉 สมัครได้ที่ https://fisheries.thaijobjob.com/

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1565144073.pdf

 

📚 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📅 สมัครได้ด้วยตัวเอง หมดเขต 19 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

📑 รับสมัครจำนวน 19 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคล จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 9 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

👉 สมัครได้ที่ https://iccs.thaijobjob.com/

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1566004172.pdf

 

📚 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📅 รับสมัครออนไลน์ หมดเขต 19 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
  3. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
  4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  5. ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (ชาย)
  6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
  7. ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (ชาย)

👉 สมัครได้ที่ www.djop.thaijobjob.com

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1565317396.pdf

 

📚 กรมทหารพรานที่ 45

 

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 50 อัตรา

👉 สมัครได้ด้วยตัวเอง หมดเขต 30 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

👉 สมัครได้ด้วยตัวเอง

 • กรมทหารพรานที่ 45 ม.1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1566177325.pdf

 

📚 กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 103 อัตรา

📅 สมัครได้ด้วยตัวเอง หมดเขต 13 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

👉 สมัครได้ด้วยตัวเอง

 • กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กทม.

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1566437201.pdf

 

📚 สถาบันการบินพลเรือน

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 23 อัตรา

📅 รับสมัครออนไลน์ หมดเขต 23 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

👉 สมัครได้ที่ https://catc.thaijobjob.com/

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

📚 กรมการแพทย์

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 26 อัตรา

📅 สมัครได้ด้วยตัวเอง หมดเขต 17 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
5. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
6. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
9. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
10. พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
11. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
12. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
14. พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1อัตรา
15. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

👉 สมัครได้ด้วยตัวเอง

งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1566784199.pdf

 

📚 โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 30 อัตรา

📅 สมัครได้ด้วยตัวเอง วันที่ 2-30 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง เภสัชกร
  2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  3. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
  4. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
  5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  7. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  8. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  9. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ปวส.)
  10. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ปวช.)
  11. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
  13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

👉 สมัครได้ด้วยตัวเอง

 • กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1567077580.pdf

 

📚 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

 

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 15 อัตรา

📅 สมัครได้ด้วยตัวเอง วันที่ 5 - 13 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. พนักงานบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  2. เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  3. พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง วุฒิ ปวช.)
  4. พนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา (ชาย/หญิง วุฒิ ม.6)
  5. พนักงานไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
  6. พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

  👉 สมัครได้ด้วยตัวเอง

แผนกกำลังพล กองบังคับการ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เขต สายไหม กรุงเทพฯ ในเวลาราชการ

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1567130222.pdf

 

📚 กรมท่าอากาศยาน

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 13 อัตรา

📅 รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3- 23 ก.ย. 62

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  2. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
  3. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)
  4. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
  5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  6. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  7. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  8. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

👉 สมัครได้ที่ https://airports.thaijobjob.com/

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1567253800.pdf

 

📚 สำนักงานศาลปกครอง

 

 

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 3 อัตรา

📅 รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3- 23 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์

👉 สมัครได้ที่ https://admincourt.thaijobjob.com/

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1567397683.pdf

 

📚 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 9 อัตรา

📅 สมัครได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ 9 - 11 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
  2. ผู้ช่วยช่าง
  3. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

👉 สมัครได้ด้วยตัวเอง ที่ ห้องประชุม LED2 อาคาร3 ชั้น 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1567402304.pdf

 

📚 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 3 อัตรา

📅 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. - 2 ต.ค. 62

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

👉 สมัครได้ที่ https://nesdb.thaijobjob.com/

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1567497502.pdf

 

📚 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

งานรัฐวิสาหกิจ

 

📑 รับสมัครจำนวน 3 อัตรา

📅 สมัครได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ 9 - 20 ก.ย. 62

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ > อัตราเงินเดือน 18000 บาท
 2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ > อัตราเงินเดือน 18000 บาท
 3. ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักบัญชี > อัตราเงินเดือน 18000 บาท

👉 สมัครได้ด้วยตัวเอง

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/2561/1567498052.pdf

 

 

0