คาถาหาแฟน

(แม่หมอมาเอง) คาถาหาแฟน สลัดคาน เสริมเสน่ห์แฟนรัก แฟนหลง !

by


Last updated 24 พฤษภาคม 2562

          แม่หมอมาเอง เอาใจคนอยากมีคู่ 😅👩‍❤‍💋‍👨 ว้าเหว่ ไม่ไหวแล้ว ! มีนาก็แล้ว เมษาก็แล้ว จะหมดพฤษภาแล้วก็ยังไม่มีแฟน😥 ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็ต้องเอาด้วยกล จัดหนักคาถาเพิ่มแต้มบุญ🙏 มองหาหนุ่ม ๆ จงท่องตามนี้ “ รวมคาถาหาแฟน ” สลัดคาน เสริมเสน่ห์คนรักคนหลง แถมเทคนิค✨ ทั้งท่องทั้งทา ยังไงให้เห็นผลไวทันตา🙋‍♀

 

(แม่หมอมาเอง) คาถาหาแฟน สลัดคาน เสริมเสน่ห์แฟนรัก แฟนหลง !

 

พระคาถามหาเสน่ห์รักใคร่หลงรัก

 

คาถาหาแฟน

 

🌟 *ภาวนากับลิปทาปาก เวลาพูดคุยกับใครจะทำให้เกิดความรักใคร่จะเป็นมหานิยม มหาเสน่ห์ คนรักคนหลง

 

(ตั้งนะโม 3 จบ) พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่

พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา

นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด

ยะกระหวัดจิต (ชื่อ-นามสกุล ของคนที่เรารัก) รักอย่าละ

ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ฯคาถามหาเสน่ห์รักแท้

 

คาถาหาแฟน

 

🌟 *ใช้คาถานี้กับลูกอม อมขณะคุยกับคนที่เรารัก ทำให้เกิดความรักจริงจังขึ้นมา

 

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง

สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา

พะหูชะนา เอหิ

 

คาถามหาเสน่ห์มัดใจ

 

คาถาหาแฟน

🌟 *สวดภาวนาในเวลาก่อนนอน จะช่วยทำให้คนที่เรารักคิดถึงเรา

 

พุทธัง รัตตะนัง

ธัมมัง รัตตะนัง

สังฆัง รัตตะนัง

นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะฯ

 

คาถามหาเสน่ห์ใจอ่อน

 

คาถาหาแฟน

🌟 *ท่องก่อนที่จะพูดคุยกับคนรัก หรือใครก็ตาม เพื่อให้คนรักใจอ่อน ยอมทำตามที่ขอร้อง

 

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

 

คาถามหาเสน่ห์ผูกใจคน

 

คาถาหาแฟน

 

🌟 *ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี สามารถใช้เสกกับแป้งทาหน้า หรือน้ำหอมก็ได้

 

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

 

คาถาเอ็นดูมหาเสน่ห์

คาถาหาแฟน

 

🌟 *ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดความรักใคร่เอ็นดู

 

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา

ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม

ปิโยนาคะ สุปัณณานัง

ปิณินทะริยัง นะมามิหัง

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

 

คาถาความรัก เนื้อคู่คนรัก

 

คาถาหาแฟน

 

🌟 *สวดเท่าจำนวนอายุของเรา กลางคืนจะฝันถึงเนื้อคู่คนรัก เมื่อเรามีสมาธิและตั้งใจดี

 

(ตั้งนะโม 3 จบ) ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ

ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา

เอวันตัง ชะยะเต เปมัง

อุปะลัง วะ ยะโส ธะเก ฯ

 

คาถาเรียกความรักกลับคืน เรียกคนรักกลับมา

 

คาถาหาแฟน

🌟 *เขียนชื่อของเรา และคนที่เรารัก ลงบนกระดาษเล็กๆ แล้วสวดภาวนา

 

นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ

สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา

หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ

 

คาถาเมตตามหานิยม

 

คาถาหาแฟน

🌟*สวดคาถาก่อนออกจากบ้าน ให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี หรือไปติดต่อเรื่องใดๆ ก็จะสำเร็จราบรื่นไม่ติดขัด

 

(ตั้งนะโม 3 จบ) นะ เมตตา โม กรุณา พุทธ ปราณี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู

สารพัดศัตรู วินาสสันตุ อิติปิโส ภะคะวา

เห็นหน้า วาจา เอ็นดูด้วย นะโม พุทธายะคาถามนต์รักมหาเสน่ห์

 

คาถาหาแฟน

🌟*ท่องใส่ช่อดอกไม้ที่จะนำไปให้คนที่หมายปอง เพราะ เมื่อเขาได้สูดดมกลิ่นหอมเข้าไปจะทำให้หลงเสน่ห์และมอบความรักกลับมา

 

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ

พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

 

คาถามหาเสน่ห์อินเลิฟยิ่งกว่าเดิมร้อยเท่า

 

คาถาหาแฟน

🌟*ภาวนาคาถานี้ 3 จบ ก่อนออกไปพบคนที่เราหมายปอง เขาก็จะให้ความรักเรากลับมา

 

จันโทอะภกันตะโร

ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง

อิตภิโยปุริ โส

มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

 

คาถาผัวรักผัวหลง

 

คาถาหาแฟน

🌟*สวดวันละ 3 จบ เวลาไหนก็ได้แต่ขอทุกวันอย่าให้ขาด ช่วยทำให้เขาคนนั้นยิ่งรักยิ่งหลง

 

โอม นะจิตตัง เห็นหน้า…(ชื่อ)…รักสนิท

ธาจับจิต ยะจับใจ…(ชื่อ)…นะหลงใหล

จับใจ…(ชื่อ)…ให้มารัก นะโมพุทธายะ

 

คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

 

คาถาหาแฟน

🌟*ท่องกับของส่วนตัวชิ้นไหนของเราก็ได้ จากนั้นใช้ของชิ้นนั้นซะ เชื่อว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มเสน่ห์

 

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

 

คาถาเอ็นดูมหาเสน่ห์

 

คาถาหาแฟน

🌟 *ใช้ก่อนออกไปพบผู้หลักผู้ใหญ่จะทำให้ท่านเกิดความรัก ความเอ็นดู

 

ปิโยนาคะ สุปัณณานัง

ปิณินทะริยัง นะมามิหัง

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

 

0