รูปภาพ

5 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ! เรียนสะดวก มีใบรับรอง

by


Last updated 14 กันยายน 2562

               📣 มหาวิทยาลัยมหิดลใจดี! เปิด 5 คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย แถมจบแล้วได้ใบประกาศนียบัตรอีกด้วยนะ วิธีง่ายๆ แค่ลงทะเบียนด้วยอีเมลตามลิงก์ด้านล่าง แล้วก็เลือกวิชาที่จะเรียนได้เลย แต่รีบหน่อยนะจ้ะเพราะรับจำนวนจำกัดแค่ 400 คนต่อวิชาเท่านั้น 

 

5 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ! เรียนสะดวก มีใบรับรอง

 

📚 วิชา เทคนิคการเป็นวิทยากร

 


เรียนเทคนิคการพูดและการวางแผนแบบวิทยากรมืออาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลิกภาพและการพูดให้เหมาะสมต่อทุกสถานการณ์ การใช้จิตวิทยานำเสนอหรือการอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

📚 วิชา หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

 

 

เรียนรู้ถึงบทบาทความสำคัญของการประเมินผลการศึกษา โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือทั้งสำหรับนักศึกษาหรืออาจารย์เพื่อใช้ในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนซึ่งสะท้อนคุณภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 

📚 วิชา อาชญากรรมและการป้องกัน

 

 

ทำความเข้าใจแนวคิดอาชญาวิทยาและประเภทต่างๆ ของรูปแบบอาชญากรรมโดยสามารถต่อยอดพัฒนาไปเป็นการคิดหาวิธีป้องกันหรือรับมืออาชญากรรมกับความกลัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

 

📚 วิชา การพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา

 

 

สอนการนำหลักพระพุทธศาสนา พึงละ พึงรุ้ พึงทำให้เจริญไปปฎิบัติและพัฒนาศักยภาพตนเองได้จริงในชีวิตประจำวันโดยสามารถทำความเข้าใจหลักธรรมได้อย่างถ่องแท้จนสามารถประยุกต์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนที่ได้ร่วมงานด้วย

 

📚 วิชา หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ

 

 

การทำวิจัยค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดระบบการทำงานในหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการหรือหลักการทำวิจัยแบบถูกต้องเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ เพื่อที่งานวิจัยจะสามารถพัฒนากลยุทธ์ทำประโยชน์ต่อองค์กรได้

 

👇 เข้าไปลงทะเบียนและเริ่มเรียนได้ที่ลิงก์นี้

https://mooc.mahidol.ac.th/

 

📅 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 2 ตุลาคม 2562

 รับจำนวนจำกัดคอร์สละ 400 คน 

0