รูปภาพ

6 มหาวิทยาลัย เปิดคอร์สเรียน ป.โท ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก้เรียนจบ !

by


Last updated 8 สิงหาคม 2562

               คอร์สเรียน ป.โท ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก้เรียนจบ ! 💬 ยุคนี้การเรียนออนไลน์ เป็นสิ่งที่แพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากประหยัดเวลาการเดินทางแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินได้อีกด้วยรู้ กับ 6 มหาวิทยาลัย คอร์สเรียน ป.โท ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สนใจสถาบันไหนก็กดสมัครเลย 👉

 

6 คอร์สเรียน ป.โท ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก้เรียนจบ !

 

🎓 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เรียน ป.โท ออนไลน์

 

📃 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

📃 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

💸 ค่าเรียนเริ่มต้น 1,500 บาท/คอร์ส

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม Skilllane- TUXSA

 

🎓 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เรียน ป.โท ออนไลน์

 

📃 หลักสูตรการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  • หลักสูตร 2 ปี สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา

📃หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

  • หลักสูตร 2 ปี สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา

 

💻 เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์

💸 ค่าเรียน 144,000 บาท ตลอดหลักสูตร

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม Cyberuonline

 

🎓 มหาวิทยาลัยหอการค้า

 

เรียน ป.โท ออนไลน์

 

📃 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • กลุ่มวิชาการจัดการ
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการเงิน
  • กลุ่มวิชาโลจิสติกส์

 

💻 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

💸 ค่าเรียน 242,750 บาท ตลอดหลักสูตร

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม MBA online.utcc

 

🎓 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

เรียน ป.โท ออนไลน์

 

📃 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

📃 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

💻 หลักสูตร 2 ปี

💸 ค่าเรียน 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม btude-bkkthon

 

🎓 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 

เรียน ป.โท ออนไลน์

 

📃 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

💻 หลักสูตร 2 ปี

💸 ค่าเรียน 250,000 บาท ตลอดหลักสูตร

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม MBA Stamford

 

🎓 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

เรียน ป.โท ออนไลน์

 

📃 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

📃 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

📃 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ

📃 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ

📃 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

📃 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม western

 

0