อาชีพในกทม ปรับขึ้นค่าจ้าง 2562

(ข่าวดีปี 2562) ประกาศ ปรับขึ้นค่าจ้าง ! 19 อาชีพ เตรียมตัวรับทรัพย์

by


Last updated 23 เมษายน 2562

          ปรับขึ้นค่าจ้าง 19 อาชีพ 💸 ! ข่าวดีรับปีหมูทอง 2562 🐽⭐ ราชกิจจานุเบกษาประกาศ 📑 'ปรับอัตราค่าจ้าง' 4 กลุ่มอาชีพงานฝีมือ (อาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์) ทั้งหมด 19 สาขาอาชีพ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ใครคิดเปลี่ยนงาน ลองมาเป็นสายอาชีพดู ถนัดแบบไหน เดินตามความฝันได้เลย ✌

 

(ข่าวดีปี 2562) ประกาศ ปรับขึ้นค่าจ้าง ! 19 อาชีพ เตรียมตัวรับทรัพย์ 💸

 

ประกาศปรับขึ้นค่าจ้าง 2562 📑

 

อาชีพในกทม ปรับขึ้นค่าจ้าง 2562

 

>> ประกาศณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 8) <<

 

1. สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 515 บาท
 • ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 

2. สาขาอาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 560 บาท
 • ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 650 บาท

 

3. สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท
 • ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 

4. สาขาอาชีพช่างเย็บ

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 325 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 425 บาท
 • ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท

 

5. สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 605 บาท
 • ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 825 บาท

 

6. สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 370 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 425 บาท
 • ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 480 บาท 

 

7. สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 353 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท
 • ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท

 

8. สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 495 บาท

 

9. สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท

 

10. สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท
 • ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท 

 

11. สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท
 • ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 

12. สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 460 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท

 

13. สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 475 บาท

 

14. สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท

 

15. สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 454 บาท

 

16. สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 350 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 380 บาท 

 

17. สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 395 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท

 

18. สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 365 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 415 บาท

 

19. สาขาอาชีพช่างทาสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

 • ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท
 • ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 415 บาท

0