รูปภาพ ของ How To ยื่นภาษีออนไลน์ ฉบับมนุษย์เงินเดือน ง่ายนิดเดียว !

How To ยื่นภาษีออนไลน์ ฉบับมนุษย์เงินเดือน ง่ายนิดเดียว !

by


Last updated 15 มกราคม 2563

วิธียื่นภาษี แบบง่ายๆ ฉบับหนุ่มสาวออฟฟิศมือใหม่ต้องรู้ ใกล้ปลายปีใกล้เข้ามาแล้ว ! นอกจากเตรียมแพลนเที่ยวแล้ว ควรเตรียมวางแผนลดหย่อนภาษีกันด้วยนะ มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ สำหรับใครที่เริ่มเข้ามาทำงาน แต่ก็ควรมีความรู้ ความเข้าใจไว้สักนิดก่อน วันนี้เราเลยสรุปแบบเข้าใจง่าย เอาใจวัยทำงานมาให้ แถมแพลนเคล็ดลับ ลดหย่อนภาษี มาให้ด้วยทั้งสายออม ทำบุญ ห่วงประกัน ขยันช้อป ชอบเที่ยว 🛍  ช็อปปิ้งอย่างไร ให้ได้เงินคืนสูงสุด 500,000 บาท 💸 เตรียมเซฟเก็บไว้ให้ดี

 

How To ยื่นภาษีออนไลน์ ฉบับมนุษย์เงินเดือน ง่ายนิดเดียว !

 

โครงสร้างภาษี 2561 ที่ปรับใหม่

 

วิธียื่นภาษี

 

 • ปรับอัตราภาษีในช่วงอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 35

 • เพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เพิ่มค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้เป็น 60,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท รวมทั้งค่าลดหย่อนบุตร ลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคน และไม่จำกัดคน

 • กรณีที่สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท

 • กองมรดก ให้หักลดหย่อนเพิ่มเป็น 60,000 บาท

 

คนที่มีสิทธิ์ยื่นภาษี 👩‍💼

 

Tax refund

 

         กรมสรรพากรได้กำหนดให้คนที่มีเงินได้แม้มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายได้ มีทั้งคนที่ยังเป็นโสด และคนที่แต่งงานแล้ว มาเช็คกันว่าสถานะต่างกัน การเสียภาษี จะแตกต่างกันหรือไม่ ?

 

คนโสด ❤

 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

 

คนมีคู่ ❤

 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 บาท

 • กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

 

ประเภทของภาษีเงินได้

 

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีด้วยกัน 2 แบบ แบ่งได้ตามรายรับที่ได้รับ โดยแต่ละประภทมีการยื่นเอกสารแตกต่างกันได้

 • ภ.ง.ด.90 >> คนที่มีรายได้ รายรับมาจากเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพ

 • ภ.ง.ด.91 >> บุคคลที่มีรายได้ รายรับ มาจากจากเงินเดือน และรายได้จากทางอื่น

 

รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายการลดหย่อนภาษี

 

💰 วิธีคำนวณภาษี 💰

ขั้นตอนที่ 1

นำจำนวนรายได้ตลอดทั้งปี - ค่าใช้จ่าย 50% ของเงินได้ (แต่ไม่เกิน 100,000 บาท)

ตัวอย่าง : รายได้ทั้งปี 400,000 - 100,000 = 140,000 รายได้สุทธิ

 

ขั้นตอนที่ 2

        นำรายได้สุทธิที่ได้ - ค่าลดหย่อน (ค่าลดหย่อนจากคู่สมรส / ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา / เบี้ยประกันชีวิต

(จ่ายตามที่ซื้อไป) / กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF (จ่ายตามที่ซื้อไป) )

ตัวอย่าง : 400,000 - ( 60,000 + 30,000 + 20,000 + 20,000 ) = 270,000 รายได้สุทธิ

 

ขั้นตอนที่ 3

นำรายได้สุทธิที่ได้ มาเทียบอัตราภาษี อัตราภาษีแบบขั้นบันได

 

 • รายได้ 0-150,000 บาท : ยกเว้นอัตราภาษี   
 • รายได้ 150,001-300,000 บาท : อัตราภาษี 5% (ภาษีที่ต้องเสียสูงสุดในขั้นนี้คือ 7,500 บาท)
 • รายได้ 300,001-500,000 บาท : อัตราภาษี 10% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 20,000 บาท)
 • รายได้ 500,001-750,000 บาท : อัตราภาษี 15% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 37,500 บาท)
 • รายได้ 750,001-1,000,000 บาท : อัตราภาษี 20% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 50,000 บาท)
 • รายได้ 1,000,001-2,000,000 บาท : อัตราภาษี 25% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 250,000 บาท)
 • รายได้ 2,000,001-5,000,000 บาท : อัตราภาษี 30% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 600,000 บาท)
 • รายได้ 5,000,000 บาทขึ้นไป : อัตราภาษี 35%

 

ตัวอย่าง : รายได้สุทธิที่เหลือคือ 270,000 บาท เท่ากับต้องเสียภาษีในอัตราสูงสุดที่ 5% แต่ในจำนวนนี้ 150,000 บาทแรก

ได้รับการยกเว้นภาษี จึงคงเหลือส่วนที่ต้องเสียภาษีอยู่ที่ (270,000-150,000) = 120,000 บาท ที่อัตรา 5%

คิดเป็นเงินภาษี 6,000 บาท

 

โปรแกรมตัวช่วยคำนวณภาษี

          หากใครกำลังงงว่า เอ๊ะ ! เราคำนวณภาษีถูกหรือไม่อย่างไร วันนี้เรามีเลยมาแนะนำตัวช่วยเป็นโปรแกรมคำนวณภาษีออนไลน์ จากเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก แถมไม่หลายขั้นตอนมาฝากกันค่ะ ลองไปคำนวณเล่นๆ ดูกันได้เลย

 

การยื่นภาษี 2563

 

วิธียื่นภาษี

 

สามารถยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 8 เมาายน 2563 โดยสถานที่ยื่นภาษีมีทั้งหมด 3 ที่ด้วยกัน ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา , ที่ทำการไปรษณีย์สำหรับการยื่นแบบฯ โดยต้องยื่นระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 8 เมาายน 2563 เท่านั้นค่ะ และที่สุดท้ายสามารถ ยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้โดยตรงค่ะ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เดียวกันนี้ค่ะ 

 

วิธีการยื่นภาษีออนไลน์

 

ยื่นภาษีออนไลน์

 

ขั้นตอนที่ 1 📝

 

ยื่นภาษีออนไลน์

 

เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร และ กดเลือกยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

ขั้นตอนที่ 1 📝

 

ยื่นภาษีออนไลน์

 

 • จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะมีทั้งหมด 3 หน้า ก็เป็นอันลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย!
 • พอลงทะเบียนเสร็จก็กดยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91 ได้เลย

 

ขั้นตอนที่ 2 📝

 

ยื่นภาษีออนไลน์

 

 • ให้กรอกข้อมูลสถานะใน ‘หน้าหลัก’ ที่ยังเว้นว่างอยู่ให้ครบ ก่อนที่จะทำรายการต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 3 📝

 

ยื่นภาษีออนไลน์

 

 • ให้เราเลือกเงินได้พึงประเมินและค่าลดหย่อนของเราลงไป สำหรับมนุษย์เงินเดือนให้เลือกมาตรา 40 (1)
 • ส่วนค่าลดหย่อนมีอะไรก็เลือกจากรายการที่เรามีเลยกรอกข้อมูลให้ครบ และกดทำรายการต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 4 📝

 

ยื่นภาษีออนไลน์

 

 • กรอกรายละเอียดเงินได้พึงประเมินทั้งหมดในปีที่ผ่านมา รวมไปถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีากรของผู้จ่ายเงินได้ ให้ดูจาก ใบทวิ 50 เช่นกัน และกดทำรายการต่อไป
 

ขั้นตอนที่ 5 📝

 

ยื่นภาษีออนไลน์

 

 • บันทึกค่าลดหย่อน

 

ขั้นตอนที่ 6 📝

 

ยื่นภาษีออนไลน์

 

 

ขั้นตอนที่ 7 📝

 

ยื่นภาษีออนไลน์

 

 • ยืนยันการยื่นภาษี เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ? สำหรับ How To ที่เรานำมาฝากกัน หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆ ได้ไม่มากก็น้อย การยื่นภาษีก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติอีกช่องทางหนึ่ง เพราะเงินภาษีของเราจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ภายในประเทศ จัดสรรงบประมาณหมุนเวียนภายในประเทศ พูดกันง่ายๆ ก็คือ เงินของเราทุกบาททุกสตางค์ มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ 

0