จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รวมพิกัด จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562

by


Last updated 3 พฤษภาคม 2562

          เปิดพิกัด ' จุดบริการประชาชน ' ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมทั้งหมด 6 โซน จุดบริการทางการแพทย์ ,จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ,จุดบริการห้องน้ำสุขาเคลื่อนที่ และโรงครัวพระราชทาน เป็นต้น ให้สำหรับประชาชนที่มาร่วมรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ในวันที่ 4-6 พค 62 ที่จะถึงนี้

 

รวมพิกัด จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562

 

จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 📌

 

จุดบริการอาหาร

มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งมีกระทรวงต่าง ๆ อีก 19 กระทรวง มาร่วมให้การสนับสนุนอาหารว่างสำหรับประชาชน กระทรวงละ 3,000 กล่อง รวม 57,000 กล่อง ได้กำหนดไว้ จำนวน 6 จุด ซึ่งเป็นจุดส่งคนลง ดังนี้

 • วัดเทพศิรินทราวาส
 • บ้านมนังคศิลา
 • สนามม้านางเลิ้ง
 • บริเวณเชิงสะพานพุทธ
 • บ้านพิษณุโลก
 • ใต้สะพานพระรามแปด ฝั่งเขตบางพลัด


จุดบริการน้ำดื่ม

ทางกรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมแทงค์น้ำบริการน้ำดื่ม จำนวน 80 แทงค์ รวมถึงมีน้ำขวดกว่า 350,000 ขวด สนับสนุนกระบอกน้ำหรือแก้วน้ำสำหรับเติมน้ำได้ จำนวน 300,000 ใบ รวมทั้งจัดรถบริการน้ำดื่มแบบเติม จำนวน 8 คัน ตลอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในจุดบริการอาหารที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 6 จุด และทำการกระจายตามโซนต่างๆ อีกด้วย

 

จุดบริการทางการแพทย์ และที่พักสำหรับประชาชน

กทม. ได้จัดเตรียมสถานที่พักพร้อมเครื่องนอน จำนวน 1,000 คน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 เพื่อเป็นที่พักสำหรับประชาชนที่เดินทางมารอรับเสด็จฯ

 

จุดบริการห้องน้ำ และสุขาเคลื่อนที่

กทม. ได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 48 คัน กระจายตามจุดบริการอาหารที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 6 จุด ๆ ละ 2 คัน และกระจายตามโซนต่าง ๆ อีกทั้งยังเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่สนับสนุนเพิ่มเติม กรณีไม่เพียงพออีก จำนวน 29 คัน

 

จุดบริการประชาชนโซนที่ 1 📍

 

จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โซนที่ 1

 • บริการทางการแพทย์
 • บริการอาหารและน้ำดื่ม
 • โรงครัวพระราชทาน
 • บริการห้องน้ำ และสุขาเคลื่อนที่

 

จุดบริการประชาชนโซนที่ 2 📍

 

จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โซนที่ 2

 • บริการทางการแพทย์
 • บริการอาหารและน้ำดื่ม
 • โรงครัวพระราชทาน
 • บริการห้องน้ำ และสุขาเคลื่อนที่

 

จุดบริการประชาชนโซนที่ 3 📍

 

จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โซนที่ 3

 • บริการทางการแพทย์
 • บริการอาหารและน้ำดื่ม
 • โรงครัวพระราชทาน
 • บริการห้องน้ำ และสุขาเคลื่อนที่

 

จุดบริการประชาชนโซนที่ 4 📍

 

จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โซนที่ 4

 • บริการทางการแพทย์
 • บริการอาหารและน้ำดื่ม
 • โรงครัวพระราชทาน
 • บริการห้องน้ำ และสุขาเคลื่อนที่

 

จุดบริการประชาชนโซนที่ 5 📍

 

จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โซนที่ 5

 • บริการทางการแพทย์
 • บริการอาหารและน้ำดื่ม
 • โรงครัวพระราชทาน
 • บริการห้องน้ำ และสุขาเคลื่อนที่

 

จุดบริการประชาชนโซนที่ 6 📍

 

จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โซนที่ 6

 • บริการทางการแพทย์
 • บริการอาหารและน้ำดื่ม
 • โรงครัวพระราชทาน
 • บริการห้องน้ำ และสุขาเคลื่อนที่

 

จุดบริการประชาชนนอกโซน 📍

 

จุดบริการประชาชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โซนที่ 6

 • บริการทางการแพทย์
 • บริการอาหารและน้ำดื่ม
 • โรงครัวพระราชทาน
 • บริการห้องน้ำ และสุขาเคลื่อนที่

 

0