สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

(รวมสถานที่สำคัญ) ในการ 'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10'

by


Last updated 4 พฤษภาคม 2562

            รวมสถานที่สำคัญ ในงาน 'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10' 💬 วันนี้แอดมีเกร็ดความรู้ มาฝากกันกับ 'สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่ละสถานที่สวยงาม คงความศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลาย บางสถานที่เราสามารถ เข้าไปชมความงดงามได้ด้วยตัวเองอีกด้วย ✨

 

(รวมสถานที่สำคัญ) ในการ 'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10'

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมือง รวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาทิ การจารึกพระสุพรรณบัฏและการแกะพระราชลัญจกร ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดโพธิ์ จะเป็นสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

 

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ จึงใช้พระที่นั่งองค์นี้ สำหรับประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร อันเกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปัจจุบันพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นที่ประดิษฐานเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระแสงและเครื่องราชูปโภค

 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดราชบพิธฯ จะเป็นสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

 

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

สำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับรับน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

พระที่นั่งภัทรบิฐ

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 พระที่นั่งภัทรบิฐ

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์เมื่อทรงรับน้ำอภิเษกที่พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์แล้ว
เสด็จพระราชดำเนินประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ
ทรงรับการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระแสงอัษฎาวุธ เครื่องราชูปโภคและราชสมบัต

 

วัดบวรนิเวศวิหาร

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 วัดบวรนิเวศวิหาร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดบวรนิเวศวิหาร จะเป็นสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

 

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เป็นสถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาทิ การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และการเชิญพระสุพรรณบัฎ ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกร ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ วัดแห่งนี้จะเป็นสถานที่สำคัญในการเสกน้ำอภิเษกรวมจาก กรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ

 

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน

เป็นท้องพระโรงสำคัญในพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองอาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

สถานที่สำคัญ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

 

📍 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่พระที่นั่งนี้

 

🙏 ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซน์ phralan.in.th

0