โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

10 พิกัด 'โรงครัวพระราชทาน' ในหลวงรัชกาลที่ 10

by


Last updated 4 พฤษภาคม 2562

               ด้วยความห่วงใย 10 โรงครัวพระราชทานจาก 'ในหลวงรัชกาลที่ 10' สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชนในประเทศของพระองค์เสมอมา จากเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ทั้งอุทกภัย ภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทำให้ประชาชนเดือดร้อน ทรงจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสมอมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างยิ่ง

 

10 พิกัด 'โรงครัวพระราชทาน' ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

 

ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราโชบายให้ดูแลประชาชน โดยการจัดตั้ง 904 โรงครัวพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 พ.ค. 62 ด้วยความห่วงใยประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

13 หมูป่าติดถ้ำหลวง

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

 

รัชกาลที่ 10 ทรงจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาทีมนักฟุตบอลเยาวชนทั้ง 13 ชีวิตทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง อย่างต่อเนื่อง 17 วันเต็ม พร้อมพระราชทานสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการกู้ภัยและช่วยชีวิต

 

ดับไฟป่า จ.เชียงราย

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

 

รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อปรุงอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

 

ช่วยเหลือชาวมอแกน

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือชาวมอแกนกว่า 300 คน บนหมู่เกาะสุรินทร์ ในจังหวัดพังงา

 

ทีมค้นหาเด็ก 2 ขวบ

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

 

รัชกาลที่ 10 ในการจัดตั้งครัวพระราชทาน ทำอาหารเพื่อมาประกอบเลี้ยงทีมค้นหาเด็ก 2 ขวบ ทั้งเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านที่มาร่วมช่วยค้นหาทั้ง 3 มื้อ รวมถึงน้ำดื่ม ผ้าเย็น เครื่องดื่มบำรุงร่างกายมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ จนกว่าภารกิจการค้นหาจะสิ้นสุด

 

วิกฤตน้ำท่วม จ.ตรัง

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

ในหลวง ร.10 พระราชทานโรงครัวเคลื่อนที่เยียวยาราษฎร หลังเกิดวิกฤตน้ำท่วมถึง 5 อำเภอ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครตรัง ในจังหวัดตรัง

 

แผ่นดินไหววังเหนือ

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

 

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3 มื้อต่อวัน

 

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยใน จ. สกลนคร จึงทรงตั้งโรงครัวพระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย

 

ผู้ประสบอุทกภัย ท่าบ่อสงคราม

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน อาหารแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าบ่อสงคราม จังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ได้จัดทำข้าวกล่องวันละกว่า 5,000 กล่อง เพื่อแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนวันละสามมื้อ

 

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบางสะพาน

 

โรงครัวพระราชทาน งานพระบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนชาว อ.บางสะพาน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยส่งผลให้ขาดแคลนอาหาร

0