รูปภาพ

ข่าวดี ! ประกันสังคม จ่ายเงินคืนผู้ประกันตน ทั่วประเทศ !

by


Last updated 4 ธันวาคม 2562

                 ข่าวดี ! 🔥 ประกันสังคมจ่ายเงินคืน ผู้ประกันตนทั่วประเทศ! โอ้แม่เจ้าาาาา โดยคนที่รับคืนจะต้องเป็นลูกจ้างที่ทำงานหลายที่ และจ่ายประกันสังคมหลายที่ ยื่นรับคืนภายใน 1 ปี ใครจ่ายเงินประกันสังคม อย่าลืม เช็คสิทธิประกันสังคมที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ! หรือใครทำสายฟรีแลนซ์ก็มีสิทธิใช้ประกันสังคมเหมือนกันนะ

 

ข่าวดี ! ประกันสังคม จ่ายเงินคืนผู้ประกันตน ทั่วประเทศ !

 

ประกันสังคมจ่ายเงินคืน ผู้ประกันตนทั่วประเทศ 📚

 

ประกันสังคม จ่ายเงินคืนผู้ประกันตน

 

ลูกจ้างที่ทำงานหลายที่ และจ่ายประกันสังคมทุกที่ มีสิทธิได้รับเงินคืน 💸

 

ขั้นตอนการรับเงินคืน 📚

 

  1. ต้องได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินจากประกันสังคม
  2. กรอกข้อความพร้อมแนบรายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน
  3. แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

(ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย กรุงไทย ทหารไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต ซีไอเอ็มบีไทย กรุงศรีอยุธยา และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เท่านั้น)

4. ส่งคืนทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคมหรือส่งคืนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

และวงเล็บมุมซองว่า "ขอคืนเงินสมทบ"

📆 ส่งหนังสือแจ้งภายในเดือน พ.ค. 63

📍 ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่

0