รูปภาพ

แจ้งข่าวดี ! กยศ. พักหนี้ได้ 1 ปีสำหรับผู้บัตรคนจน !

by


Last updated 31 สิงหาคม 2562

               กยศ. ใจดี ! แจ้ง สามารถพักหนี้ได้ 1 ปี สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ พิเศษสุด ! แถมลดดอกเบี้ยเพิ่ม ลดค่าปรับ เพิ่มค่าครองชีพ งานนี้ลดแลกแจกแถมสุดๆ ใครที่อเข้าเกณฑ์อย่าลืมไปลงทะเบียนขอรับสิทธิกันได้แล้ววันนี้ !

 

แจ้งข่าวดี ! กยศ. พักหนี้ได้ 1 ปีสำหรับผู้บัตรคนจน !

 

การพักชำระหนี้ 💸

 

กยศ. พักหนี้ได้ 1 ปี

 

พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จำนวน 300,000 ราย

ต้องเป็นผู้กู้ยืมก่อนมีการฟ้องคดี

  • กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี จะได้รับการพักชำระหนี้งวดปี 2563
  • กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน พักชำระหนี้ 12 เดือน

 

การเพิ่มค่าครองชีพ 💸

 

กยศ. พักหนี้ได้ 1 ปี

 

💸 เพิ่มค่าครองชีพ 600 บาท/เดือน

  • ม.ปลาย จากเดิม 1,200 บาท เพิ่มเป็น 1,800 บาท
  • ปวช. จากเดิม 2,400 บาท เพิ่มเป็น 3,000 บาท
  • ปวส. จากเดิม 2,400 บาท เพิ่มเป็น 3,000 บาท
  • ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เพิ่มเป็น 3,000 บาท

แต่ถ้าใครไม่อยากเพิ่มนี้ก็สามารถแจ้งทางกยศ. ได้เลย ว่าไม่ประสงค์จะรับเงินค่าครองชีพ

 

การลดดอกเบี้ย 💸

 

กยศ. พักหนี้ได้ 1 ปี

 

ลดดอกเบี้ยเหลือ 7.5% ต่อปี จากเดิม 12-18% ต่อปี เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระให้สามารถผ่อนชำระเงินคืนได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนงวดที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ 30 ก.ย.62 ยังคิดอัตราเบี้ยปรับเท่าเดิม

 

การลดค่าปรับ 💸

 

กยศ. พักหนี้ได้ 1 ปี

 

ลดค่าปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว 📅 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 - 29 ก.พ. 63

 

การลดค่าปรับ 💸

 

กยศ. พักหนี้ได้ 1 ปี

 

ลดค่าปรับ 75% เฉพาะผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่มาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 - 29 ก.พ. 63  และต้องชำระหนี้ให้ตรงเวล

ถ้าหากผิดนัดชำระหนี้ในปีที่ 2 กยศ.จะยึดสิทธิ์คืนไม่ผ่อนปรนให้ชำระหนี้ในอัตรา 75%

 

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ 📍

 

👉 ลงทะเบียนขอรับสิทธิ www.studentloan.or.th/promotion

📅 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 – 29 ก.พ. 63

 

ส่วนถ้าหากผู้กู้รายใดไม่ประสงค์จะรับการเพิ่มค่าครองชีพเพื่อไม่ให้ยอดหนี้กยศ.มากขึ้นไปกว่านี้ ก็สามารถทำได้โดยแจ้งทางกยศ.เข้ามาว่าไม่ประสงค์จะรับเงินค่าครองชีพเพิ่มเติม

0