ลดหย่อนภาษี 2562

ครม.สรุปแล้ว ! กิน - เที่ยว - ช้อป สามารถลดหย่อนภาษี 2562 ได้

by


Last updated 2 พฤษภาคม 2562

          เที่ยว กิน ช้อป ลดหย่อนภาษีได้ ! ครม. ประกาศสรุปมติ 6 มาตรการลดหย่อนภาษี ใบเสร็จมีค่า 📑 อย่าทิ้ง เที่ยว กิน ช้อป เก็บบิลไว้ นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ทั้งท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา บ้าน หนังสือ ไม่ใช่แค่บุคคลทั่วไปเท่านั้น บริษัทก็สามารถลดหย่อนได้ เศรษฐกิจแบบนี้ คุ้มขนาดนี้ ไม่ใช้เงินไม่ได้แล้ววว 💸

 

ครม.ประกาศ กิน - เที่ยว - ช้อป สามารถลดหย่อนภาษี 2562 📑

 

ภาษีท่องเที่ยว ✈

 

ลดหย่อนภาษี 2562

ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ลดหย่อนภาษีสูงสุด 20,000 บาท

📅 30 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2562

 • ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • ค่าที่พัก โรงแรม  โฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว และค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
 • ท่องเที่ยวในเมืองหลัก รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท
 • ท่องเที่ยวในเมืองรอง รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท

 

การศึกษาและกีฬา 🏀

 

ลดหย่อนภาษี 2562

สินค้าการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท

📆 วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

 • ซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ไม่เกิน 15,000 บาท
 • เฉพาะการซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษี

สินค้า OTOP 🛍

 

ลดหย่อนภาษี 2562

ส่งเสริมสินค้า OTOP ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท

📅 30 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2562

 • ซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ลดหย่อนได้ รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

 

หนังสือและ e-book 📚

 

ลดหย่อนภาษี 2562

ส่งเสริมการอ่าน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท

📆 วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

📆 สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ช็อปช่วยชาติ 1 – 16 มกราคม 2562 ต้องนำรวมด้วย

 • ซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือ e-Book ลดหย่อนได้รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท
 • ต้องเป็นเงินที่จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

 

ภาษีบ้านใหม่ 🏠

 

ลดหย่อนภาษี 2562

ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท

📅 30 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562

 • ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท

 

ภาษีระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 📲

 

ลดหย่อนภาษี 2562

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

📅 30 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562

 • เครื่องบันทึกการเก็บเงินและ ระบบ POS ซึ่งเชื่อมโยงกับการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Tax Invoice & e-Receipt
 • การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax

 

ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้

 

หากต้องการยื่นใบเสร็จ เพื่อนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีช้อปช่วยชาติ ใบเสร็จรับเงินต้องมีข้อความครบถ้วน ดังต่อไปนี้

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
 • ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขาย
 • เลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน
 • วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ
 • ชนิด ชื่อ จำนวน และราคาสินค้าที่ซื้อ
 • จำนวนเงิน

0