รูปภาพ

(ปักพิกัด) ไหว้พระ วัดประจำรัชกาล อิ่มบุญและสุขใจรับปีใหม่

by


Last updated 19 ธันวาคม 2562

          สายบุญ ไหว้พระขอพร สุขใจเต็มเปี่ยม 🤲💬 สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าจ้าาา 🤗 ก่อนเริ่มต้นสิ่งดีๆในปี ๒๕๖๒ แอดอยากชวนทุกคนมาเข้าวัดทำบุญรับปีใหม่กัน ปักพิกัด ! ไหว้พระขอพร วัดประจำรัชกาลที่ ๑ - ๑๐ ให้เป็นสิริมงคล อิ่มบุญ สุขใจกันถ้วนหน้า 😊 พร้อมเริ่มต้นปีด้วยความราบรื่น ขออนุโมทนา. . .สาธุคร่าา 🙏

 

(ปักพิกัด) ไหว้พระ วัดประจำรัชกาล อิ่มบุญและสุขใจรับปีใหม่

 

🔔 วัดประจำรัชกาลที่ ๑

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

 

วัดประจำรัชกาล สุขใจรับปีใหม่

 

        วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ท่าเตียน เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย และทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 อีกด้วย

 

📍 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

🕗 เปิดบริการทุกวัน : 8.00-17.00 น.

💸 ค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม: ชาวต่างชาติ 50 บาท

 

 

🔔 วัดประจำรัชกาลที่ ๒

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 

วัดประจำรัชกาล สุขใจรับปีใหม่

 

        วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ มีชื่อเดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถ

 

📍 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

การเดินทาง

  • การเดินทางทางเรือ ขึ้นเรือข้ามฟากจากฝั่งพระนครที่ท่าเตียน ราคาค่าโดยสาร 2 บาท
  • รถยนต์ส่วนตัว หากมาจากถนนปิ่นเกล้า ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ผ่านโรงพยาบาลศิริราช กรมอู่ทหารเรือ วัดเครือวัลย์ กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวัดอยู่ทางซ้ายมือ
  • รถประจำทาง สายที่ผ่าน สาย19, 83

 

🔔 วัดประจำรัชกาลที่ ๓

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

 

วัดประจำรัชกาล สุขใจรับปีใหม่

 

          วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 สิ่งก่อสร้างและศิลปการตกแต่งในวัดผสมผสานศิลปไทยและจีนได้อย่างประณีตกลมกลืนสวยงามมาก จอห์น ครอเฟิร์ด (John Crawfurd) ราชฑูตอังกฤษที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้เขียนยกย่องถึงวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นได้อย่างงดงาม ที่สุดของบางกอก

 

🔔 วัดประจำรัชกาลที่ ๔

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

วัดประจำรัชกาล สุขใจรับปีใหม่

 

          วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ข้างสวนสราญรมย์ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.2407 เพื่อเป็นวัดธรรมยุตินิกาย เพื่อให้เจ้านายและข้าราชการทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายใน ได้บำเพ็ญกุศลกันได้สะดวกขึ้น เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังและทรงพระราชทานนามว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

 

🔔 วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๗

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

วัดประจำรัชกาล สุขใจรับปีใหม่

           ' ราชบพิธ ' หมายถึง พระราชาทรงสร้าง ซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวี และเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์ ส่วน 'สถิตมหาสีมาราม' ก็คือเป็นวัดที่ประดิษฐานเสมาขนาดใหญ่ วัดนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 เท่านั้น แต่ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 ด้วย เพราะในรัชสมัยของ รัชกาลที่ 7 มิได้มีการสร้างวัด แต่ท่านก็ได้รับพระราชภาระในการทำนุบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธนี้ด้วย ดังนั้นจึงถือเป็นวัดประจำพระองค์ด้วยเช่นกัน

 

🔔 วัดประจำรัชกาลที่ ๖ และ รัชกาลที่ ๙

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

 

วัดประจำรัชกาล สุขใจรับปีใหม่

 

      วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

     วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เดิมชื่อ 'วัดใหม่' เป็นวัดโบราณ เมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงผนวชได้เสด็จมาประทับ และทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตติกนิกายขึ้นที่วัดนี้เป็นครั้งแรก ถือเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่ง เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ วัดนี้อีกด้วย

     อีกทั้งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) จะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ซึ่งจะถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9

 

🔔 วัดประจำรัชกาลที่ ๘

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

 

วัดประจำรัชกาล สุขใจรับปีใหม่

 

        วัดสุทัศน์ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ.2350 แต่มาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ.2390 และพระราชทานนามว่า วัดสุทัศนเทพวราราม

         ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี

 

🔔 วัดประจำรัชกาลที่ ๙

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

 

วัดประจำรัชกาล สุขใจรับปีใหม่

 

           สำหรับ พระประทานที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพระรามเก้าฯ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเลือกแบบพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางชนะมาร) จากการออกแบบเสนอโดยเรืออากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีและสถาปนิกของกรมศิลปากรทั้งหมด 7 แบบ โดยพระองค์ทรงแก้ไขแบบด้วยพระองค์เอง แม้วัดพระรามเก้าจะไม่ได้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความผูกพันอย่างใกล้ชิด

 

🔔 รัชกาลที่ 10

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต)

 

วัดประจำรัชกาล สุขใจรับปีใหม่

 

         วัดนี้เดิมทีคหบดีชาวลาวเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณ พศ.2399 เล่ามาว่าเป็นวัดร้างมาก่อนชาวลาวท่านนี้อพยพมาสมัยเวียงจันทร์แตก หลังจากคหบดีท่านนี้ถึงแก่กรรมวัดนี้เลยร้างเนื่องจากไม่มีใครอุปถัมป์ ประกอบกับเจ้าอาวาสองค์สุดท้ายมรณภาพลง เลยไม่มีใครสืบสาน และก็สมัยก่อนนั้นวัดนี้อยู่ห่างไกลความเจริญ เป็นทุ่งนาส่วนใหญ่ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์รับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์ เป็นอารามหลวงได้พระราชทานนามว่า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

 

📍 1199 ซอย 101/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม 10260

 

       ปีใหม่นี้ก็ต้องเติมสะสมบุญกันใหม่ หากปีที่แล้วทำอะไรผิดพลาดไปก็มาเริ่มต้นใหม่ในปีนี้นะคะ ใกล้วัดไหน สะดวกวัดไหน ก็ลองไปเยี่ยมชมและร่วมทำบุญกัน มีน้อยให้น้อยมีมากให้มาก มาช่วยบำรุงศาสนาของเราให้ยืนยง ทางโปรซูเมอร์ก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง และร่ำรวยเงินทองค่ะ 

0