บัตรคนจน 2562

(สิทธิ์บัตรคนจน) รัฐบาลใจดี เพิ่มยอดเงินให้ผู้ถือบัตรคนจน !

by


Last updated 3 พฤษภาคม 2562

                  เตรียมเฮ้อีกรอบ ! บัตรคนจน 2562 รัฐบาลปรับยอดเงินขึ้น 🤑 โดยการเพิ่มวงเงินในบัตรผู้มีรายได้น้อยอีกรอบ ผ่าน 4 มาตรการ ขยายฐานเข้าถึงผู้มีรายได้น้อย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน💸 แถมวิธีโอนเงินเข้ารูปแบบใหม่ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 🙆‍♀

 

(สิทธิ์บัตรคนจน) รัฐบาลใจดี เพิ่มยอดเงินให้ผู้ถือบัตรคนจน !

 

4 มาตราการเพิ่มวงเงินซื้อในบัตร 💸

 

บัตรคนจน 2562

 

📆 โอนเข้าบัตรฯภายในวันที่ 15 พ.ค. 62

พ่อแม่ 500 (ครั้งเดียว) พ.ค.

  • ผู้มีสิทธิ์ : ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงมา จำนวน 2.7 ล้านราย

เกษตรกร 1,000 (ครั้งเดียว) พ.ค.

  • ผู้มีสิทธิ์ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4.1 ล้านราย

ผู้พิการ 200 (5 เดือน) พ.ค. - ก.ย.

  • ผู้มีสิทธิ์ : ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง จำนวน 1.16 ล้านราย

 

📆 รูดสินค้าเริ่ม 1 พ.ค. 62

ผู้ถือบัตร 500 (2 เดือน) พ.ค. - มิ.ย.

  • ผู้มีสิทธิ์ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จำนวน 14.5 ล้านราย

 

ตารางระยะเวลามาตราการ 🕖

 

บัตรคนจน 2562

 

ผู้พิการ

💸 200 บาท/ต่อคนต่อเดือน

📆 พ.ค. - ก.ย.

 

เกษตรกร

💸 1,000 บาท /ต่อคน

📆 พ.ค. เดือนเดียว

 

พ่อแม่

💸 500 บาท / ต่อบุตร 1 คน

📆 พ.ค. เดือนเดียว

 

ผู้ถือบัตร

💸 200 - 300 บาท / ต่อคนต่อเดือน

📆 พ.ค. - มิ.ย.

 

ปฎิทินการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 📆

 

บัตรคนจน 2562

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 💳

 

  1. เว็บไซต์ >> epayment 💻

 

  • พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในระบบ  
  • ตรวจรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

2. Call Center ของ 3 หน่วยงาน 📞

 

  • ทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย

         ☎ 02 6298306-14 ต่อ 503 และ 504  

  • กรมบัญชีกลาง

         ☎ 02 1092345

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

         ☎ 02 2739020 ต่อ 3224, 3279, 3244, 3236, 3256 และ 3215   

3. ตรวจสอบรายชื่อจากการติดประกาศในพื้นที่ของทีมไทยนิยม ยั่งยืน 📰

 

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากใครเช็คแล้ว คุณสมบัติครบถ้วน สามารถไปขอยื่นสิทธิได้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกันได้เลย ไม่อาจรู้ได้ว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหน อยู่ที่ตัวเราทุกคน ทุกๆ ควรมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ตามปรัชญาในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เคยได้ตรัสไว้ อาจะจะช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะ   

0