รูปภาพ ของ (ชี้พิกัด) เขาคิชฌกูฏ ไหว้ขอพรให้ปัง นมัสการรอยพระพุทธบาท

(ชี้พิกัด) เขาคิชฌกูฏ ไหว้ขอพรให้ปัง นมัสการรอยพระพุทธบาท

by


Last updated 23 มกราคม 2563

          เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ชีวิตนึงต้องไปสักการะสักครั้ง กับการเดินขึ้นเขาเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนต่างก็แห่กันไปในแต่ละปี เพราะปีนึงมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะเปิดให้ขึ้นไปได้ โดยปี 2563 นี้ก็ได้มีกำหนดการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของใครหลายๆคนที่พลาดไปเมื่อในปีที่แล้ว รู้แบบนี้ก็ต้องรีบเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง สิ่งที่ควรรู้ในการไปสักการะบูชา ที่พักต่างๆ และที่ขาดไปไม่ได้ก็คือการศึกษากำหนดการที่แน่ชัดนั้นเอง

 

(กำหนดการ) สักการะ เขาคิชฌกูฏ พร้อมนมัสการรอยพระพุทธบาท !

 

สักการะ เขาคิชฌกูฏ 2563

 

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563

 

ต่างก็ได้ยินมามากมายในความศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนต่างก็อยากจะไปสักครั้งในชีวิตนี้ แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในแต่ละปีก็มีการเปิดให้ขึ้นไปสักการะปีละหนึ่งครั้ง และแต่ละครั้งก็ต่างเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย รวมไปถึงนักท่องเที่ยวอีกมากมายต่างก็มีใจศรัทธาเพื่อที่จะไปไหว้ สักการะบูชา 

 

กำหนดการสักการะ 🏜

 

   เขาคิชฌกูฏ

 

📅 กำหนดการสักการะ

🙏 วันที่ 18 - 23 ม.ค. 63 บวชเนกขัมมะบารมี ชีพรหมณ์

🙏 วันที่ 23 ม.ค. 63 พิธีบวงสรวง ปิดป่า - เปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง(เขาคิชฌกฏ) โดยพระเดชพระคุณท่านพ่อ พระครูประดิษฐ์ศาสนการ (หลวงปู่นงค์) และคณะสงฆ์ นำคณะบวชชีพรหมณ์ และพุทธศานิกชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเวาลา 06.00 น.

🙏 วันที่ 25 ม.ค. 63 เปิดงานพระเพณีนมัสการรอยพระพุทธยาทพลวง(เขาคิชฌกูฏ)อย่างเป็นทางการ

🙏 วันที่ 24 มี.ค. 63 พิธีบวงสรวง เปิดป่า - ปิดงานพระเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง(เขาคิชฌกูฏ)
อย่างเป็นทางการ ผู้แสวงบุญเดินทางเข้าร่วมพิธีบวงสรวงได้ในวันนั้น พิธีเริ่มเวลา 7.00 - 12.00 น.

 

" เขาคิชฌกูฏ " สถานที่ที่ประดิษฐ์ฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่มีแผ่นหินแผ่นใหญ่มีรอบลึกประมาณ 2 เมตรกว่าๆ กว้าง 1 เมตร และยาวอีก 2 เมตร ซึ่งเขาคิชฌกูฎอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธเป็นยอดเขาที่มีแนวเขาล้อมโดยรอบ และเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีต โดยสภาพภูมิประเทศคล้ายคลึงและบนยอดเขามีสิ่งศกดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ คือ รอยพระพุทธบาท และหินลูกบาตร ที่ตั้งข้างรอยพระพุทธบาท อยู่ในลักษณะคล้ายลอยอยู่ริมลานพระพุทธบาทฝั่งตรงข้ามหินลูกบาตรมีรอยพระหัตถ์ไปรับหินก้อนนี้ และในหินก้อนนี้ ตรงข้ามกันรอยพระหัตถ์ มีรูปรอยเท้าใหญ่ (รอยเท้าพญามาร) ใต้พระบาทมีถ้ำตาฤาษี จึงทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงมีจิตศรัทธาและอยากขึ้นไปเคารพบูชา จึงมีความตั้งใจเป็นอย่างมากโดยการเดินทางไปบนเขานั้นจะต้องเป็นการเดินเท้าสู่ยอดเขาประมาณ 3 กิโลเมตร บวกกับท่ามกลางผู้คนมากมาย เพราะหนึ่งปีจะเปิดให้ขึ้นไปสักการะเพียงแค่หนึ่งปีหนึ่งครั้งเท่านั้น แต่จะเปิดให้ขึ้นไปยาวนานถึงสองเดือนเลยทีเดียว

 

บูชาอย่างไร ให้ได้บุญมาก 🙏

 

เขาคิชฌกูฏ

 

 1. ไหว้พระบาทจำลอง ที่ต้นศรีมหาโพธิ์
  2. ขึ้นศาลาไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ ปิดทองรูปใดรูปหนึ่ง และขอพรขอบารมีรูปนั้นให้ครบ 9 ครั้ง
  3. จุดเทียนธูป หน้าห้องกระจก ตั้งสัจจะขอในสิ่งที่เราต้องการต่อหน้าสังขาร พระครูพุทธบทบริบาร (หลวงพ่อนัง)
  4. ประพรมน้ำพุทธมนต์ ให้เป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินขึ้นเขาเพื่อไปสักการะรอบพระพุทธบาท
  5. ตั้งสัจจะ ขอที่พระอภิบาลมงคลพุทธไสยาสน์
  6. จุดเปลี่ยนรถที่ 1 ไหว้เจดีย์กลางเขา เจ้าแม่กวนอิม, พระพรหม, พระพิฆเนศวร, แม่โพสพ, บาตรแห่งมหาโชคลาภ
  7. เปลี่ยนรถที่ 2 ไหว้พระสิวลี พระแม่ธรณีบีบมวยผมพระนอน, พระมาลัย
  8. ท้าวเวสสุวรรณ, ท้าวพิเภก, พระพิฆเนศวร, แม่ธรณีบีบมวยผม แล้วเคาะระฆัง 2 ข้างทาง
  9. สิ่งมหัศจรรย์ รอยเสือใหญ่, รอยกวางทอง, พระศิวะ, พระนาคปรก
  10. จุดพักขึ้นประตูสวรรค์ ไหว้พระป่าเรไร, ถวายสังฆทาน, ไหว้พระพรหม แล้วเคาะระฆังขึ้นสวรรค์
  11. ไหว้หมอชีวกโกมารภัทร, ฆ้อง, ธรรมจักร, นมัสการรอยพระบาท, เจ้าแม่กวนอิม, ท้าวมหาพรหมวิหาร(กองอำนวยการ)
  12. ลานอินทร์ เป็นลานที่พระอินทร์ลงมาประทับที่สถานที่แห่งนี้ เลยนำรูปท่านมาประดิษฐานไว้ที่นี่ และมีผู้อธิษฐานขอแล้วประสบความสำเร็จในเรื่องเนื้อคู่, ที่อยู่อาศัย, ไหว้เทพเทวดา, สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ, พระปิยมหาราช, สมเด็จพระพุฒาจารย์โต (พรหมรังษี) ด้านข้างเป็นจุดชมวิวสวยงามมากเป็นหุบเขาที่เขียวชอุ่ม มีเขื่อนเก็บน้ำ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
  13. นมัสการพระสิวลี, พระพิฆเนศวร
  14. ปิดทอง พร้อมทั้งขอพรจากลูกแก้วสารพัดนึก
  15. สักการะบาตรพระอานนท์ (บาตรใหญ่) ลานบายศรี เป็นที่บูชาเทพ
  16. สักการะบาตรพระสิวลี บาตรแห่งความร่ำรวย และมั่งคั่ง
  17. ไหว้แม่นางตะเคียน ให้โชคลาภแก่เรา
  19. ลานพรหมบรรทม เป็นสถานที่พระพรหมบรรทม ควรไหว้พระและสวดมนต์บูชาพระพรหมบาตรพระโมคคัลลานะ อยู่ใกล้กับลานพรหมบรรทม
  20. บาตรพระสารีบุตร และผ้าแดง เป็นสถานที่เดียวกับผ้าแดง ให้เขียนชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่บนผ้าแดงแล้วอธิษฐานจิตตามปรารถนาของตนเอง

 

รอยพระพุทธบาท

 

เขาคิชฌกูฏ

 

ก็ตาม ถ้าเรามีความเชื่อมั่น เคารพกราบไหว้ด้วยใจ อธิษฐานแล้ว ย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็รสิริมงคลแก่ผู้นั้นตลอดไป"

เตรียมของสำหรับสักการะบูชารอยพระบาท

 

 • ธูป การใช้ธูปควรใช้ 3 หรือ 9 ดอก เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณ 3 ประการและคุณ 9 ประการ (อานิสงส์บูชาด้วยธูป จะส่งผลให้เป็นผู้มีชื่อเสียงขจรขจายไปทุกภพทุกชาติ)
 • เทียน ใช้ 2 เล่ม หมายถึง พระธรรมกับพระวินัย (อานิสงส์บูชาด้วยเทียน จะทำให้เราเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทุกชาติ)
 • ดอกไม้ ควรเตรียมมาเป็นการเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่มักซื้อมา เมื่อเดินทางขึ้นมาก็ไหว้ตามเส้นทางมาโดยตลอด พอมาถึงที่ลานบาท ก็จะเหลือแต่เศษดอกไม้ ดังนั้นควรเตรียมดอกไม้อันปราณีตสวยงาม หรือเป็นพวงมาลัยดอกไม้สด ซึ่งจะมีเตรียมไว้ที่จุดบริการ ดอกไม้ ธูป เทียน ทอง (อานิสงส์บูชาด้วยดอกไป จะส่งผลให้มีรูปร่างที่สวยงาม
 • แผ่นทอง ใช้ประมาณ 9 แผ่น เป็นอย่างน้อย (อานิสงส์บูชาด้วยแผ่นทองหรือปิดทอง จะส่งผลทำให้มีผิวพรรณงดงาม)
 • เงินทอง การนำปัจจัยเงินทองถวายบูชาที่รอยพระบาท ให้ตั้งเจตนาว่า ขอถวายปัจจัยเป็นพุทธบูชาต่อรอยพระพุทธบาท อย่างคิดถวายเพื่อสร้างสิ่งใดๆ (อานิสงส์ที่ถวายปัจจัยเงินทองบูชารอยพระพุทธบาท จะส่งผลให้เรามีโภคสมบัติเป็นเศรษฐีทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพาน)

 

ผ้าแดง สุดเขตแดนบุญ

 

เขาคิชฌกูฏ

 

สุดเขตแดนบุญ คือ ผ้าแดงอธิษฐาน เริ่มต้นจากพระสงฆ์ ได้นำผ้าแดงไปกั้นไว้ เพื่อป้องกันอันตราย ไม่ให้นักท่องเที่ยวพลัดตกหน้าผา ต่อมามีผู้มาเขียนคำขอพรบนผ้าแดง จึงมีการเขียนต่อๆ กันมา จนถึงปัจจุบัน

ทางไปผ้าแดง

 • เส้นทางเดินไปผ้าแดง "เปิดไม่สุดเส้นทาง" เนื่องจากทางราชการเข้ามาดูแลกิจกรรมบนเขาพระบาทพลวง เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเส้นทางเดินไปผ้าแดง เพราะมีต้นไม้ล้ม #ในปีนี้ผู้แสวงบุญจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงผ้าแดงสุดเส้นทางเดิมได้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ ก็เคลียร์เส้นทางเดินให้ผู้แสวงบุญไปได้ถึงบาตรพระอานนท์ และผูกผ้าแดง ณ บริเวณบาตรพระอานนท์ อันเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางเดิน

 

การเดินทางไปนมัสการรอยพระบาท 🚕

 

เขาคิชฌกูฏ

 

การเดินทาง

 

การเดินทางที่ง่ายที่สุด ก็คือ รถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนนสุขุมวิท เมื่อถึงสี่แยกเขาไร่ยาให้แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3249 ระยะทาง 24 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ หรือนั่งรถสองแถวสีฟ้าสายจันทบุรี-จันทเขลม ขึ้นรถได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแฉลบ

🚗 ที่จอดรถวัดพลวง

มาโดย รถส่วนตัว รถตู้ รถบัส เข้าจอดรถสะดวกสบายได้หลายพันคัน "ฟรี" เพิ่มความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่คอยดูแล และกล้องวงจรปิด ระบบไฟแสงสว่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วบริเวณภายในวัดพลวง
มีห้องน้ำสะอาดบริการอยู่หลายจุด มีร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของฝากทุกชนิดแล้วแต่การพิจรณา รอบๆบริเวณวัดพลวง

ส่วนจุดจอดรถอีกแห่งที่ป่ามะขามวัดพลวง จะเปิดให้จอดรถ"ฟรี" เมื่อบริเวณที่จอดรถภายในวัดพลวงเต็ม และมีรถรับส่งฟรีมาที่บริเวณ..คิวรถขึ้นเขาพระบาทหน้าวัดพลวง

 

การเดินทางไปยังยอดเขา

สามารถเดินทางได้โดยเริ่มจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านแยกเขาไร่ยา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3249 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยใช้ทางขึ้นเขาพระบาทพลวง (ทางขึ้นคนละจุดกับอุทยานฯ) เมื่อถึงวัดพระบาทพลวงต้องจอดรถส่วนตัวทิ้งไว้ (มีลานจอดรถไว้บริการ)  จากนั้นมีรถสองแถวบริการขึ้นเขาพระบาท ออกจากวัดพลวงไปสิ้นสุดที่บริเวณทางขึ้นยอดเขาพระบาท โดยรถที่ขึ้นยอดเขาแบ่งเป็น 2 ช่วง ค่าโดยสารช่วงละ 50 บาท/คน มีรถบริการตลอดเวลา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จะถึงจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นไปรอยพระบาท หรืออาจะมีการเหมารถไปตั้งแต่กรุงเทพฯ รวมไปถึงมีการซื้อทัวร์ด้วยอาจทำให้การเดินทางของเรานั้นง่ายขึ้น

 

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคล เข้าไปในเขตอุทยานฯ 💸

 

เขาคิชฌกูฏ

 

🚗 ค่ารถขึ้นเขา 💰 เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

ค่าบริการคนละ 200 บาท ขึ้น 100 ลง 100 บาท (ชาวต่างชาติราคาเดียวกัน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสียค่าบริการ)

ค่าผ่านอุทยานแห่งชาติฯ ผู้ใหญ่คนละ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ชำระที่ด่านอุทยานฯ

📍 คิวรถขึ้นเขา

 • จุดขึ้นรถเขาพระบาทหลวง อยู่หน้าวัดพลวง
 • จุดขึ้นเขาวัดกระทิง อยู่บริเวณวัดกระทิง

 

🕔 เวลาขึ้นเขาที่ดีที่สุด

 

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563

 

📅 ช่วงเปิดเขาช่วงเดือนแรก หลีกเลี่ยงวันหยุดนักขัตฤกษ์ แนะนำให้มาวันธรรมดา สะดวกรวดเร็ว คนน้อย หรือถ้าหากมาได้เฉพาะ ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงการมาถึงในช่วงเวลา เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนหนาแน่น (ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน ประชาชนจะน้อย เพราะส่วนใหญ่จะยังคงเดินทางมากันยังไม่ถึง) และหากเป็นไปได้ ควรมาก่อนที่จะถึง 2-3อาทิตย์สุดท้าย ก่อนประเพณีนมัสการรอยพระบาทพลวงจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 มี.ค. 2563

 

📣 ข้อควรปฏิบัติ

 

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563

 

 เตรียมร่างกายให้พร้อม ควรเตรียมอาหารและน้ำดื่มขึ้นไป เพราะข้างบนไม่มีขาย ส่วนใครมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาไปด้วย เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใส่เสื้อผ้ามิดชิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนเยอะ

 

 ห้ามนำดอกไม้ทุกชนิดไปโรยตามทางและพระพุทธบาทหลวงและห้ามนำธูปเที่ยนขึ้นไปจุดและปักสักการะระหว่างทางเดินขึ้นเขา

 ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่อุทยานฯ

 ไม่อนุญาตให้กางเต้นท์นอนบริเวณอุทยานฯ

 

📞 ติดต่อ - สอบถามข้อมูล

           ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563        

     

📍 พิกัด : อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

☎ ติดต่อสอบถาม : 083-782-1688 (ตั้งแต่เวลา : 09.00 - 17.00)

 • วัดกระทิง 0-3945-2056
 • อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  039-452075
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลวง 039-309281

 

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563
ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563
ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563
ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563
ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563
ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563
ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563
ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563

ขึ้นเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2563

 

          หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่กำลังอยากจะไปสักการะสักครั้งนั้น ปีนี้คงไม่พลาดที่จะไปเพื่อความศรัทธาจากจิตใจที่มุ่งหวังอยากแท้จริง กำหนดการออกมาให้รู้แบบนี้แล้ว ก็ลองหาเวลาว่างแพลนวันไว้เลย เพราะปีนึงมีเพียงครั้งเดียวระหว่างที่ยังมีโอกาสไปนั้น ก็ลองไปสักครั้งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองได้ อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมากสามารถเดินทางไปได้ง่ายๆ 🚕

0