รูปภาพ Cover ของ DMG Books
0.0
รูปภาพ ทั่วไป

เรตติ้งเฉลี่ย 0.0

แสดงความคิดเห็น

DMG Books

ทั่วไป

ทั่วไป
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดแบรนด์

DMG Books (ดีเอ็มจี บุ๊คส์) ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลงานที่เกี่ยวกับ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงหนังสือแปลที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด ภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเอง และการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เกิดกระแสสังคมแห่งการเรียนรู้

ติดต่อแบรนด์

ให้เรตติ้ง
บันทึกช้อป

โปรโมชั่นขณะนี้

โปรโมชั่นที่ผ่านมา

กลับเข้ามาดูใหม่บ่อยครั้ง
เพื่อให้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ด

รายละเอียดแบรนด์

DMG Books (ดีเอ็มจี บุ๊คส์) ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลงานที่เกี่ยวกับ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงหนังสือแปลที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด ภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเอง และการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เกิดกระแสสังคมแห่งการเรียนรู้

มี โปรโมชั่นเด็ด อยากบอกต่อ

แนะนำโปรโมชั่นแบรนด์นี้

โปรโมชั่น ส่วนลด DMG Books ดีเอ็มจี บุ๊คส์ อัพเดต January 2020

DMG Books (ดีเอ็มจี บุ๊คส์) ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลงานที่เกี่ยวกับ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงหนังสือแปลที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด ภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเอง และการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เกิดกระแสสังคมแห่งการเรียนรู้