รูปภาพ Cover ของ EXIM Bank of Thailand
0.0
รูปภาพ ธนาคาร

เรตติ้งเฉลี่ย 0.0

แสดงความคิดเห็น

EXIM Bank of Thailand

ธนาคาร

ธนาคาร
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดแบรนด์

EXIM Bank of Thailand (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2536 กำหนดทุนประเดิมของ ธสน. เป็นจำนวน 2,500 ล้านบาท

ติดต่อแบรนด์

  ให้เรตติ้ง
  บันทึกช้อป

  โปรโมชั่นขณะนี้

  โปรโมชั่นที่ผ่านมา

  กลับเข้ามาดูใหม่บ่อยครั้ง
  เพื่อให้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ด

  รายละเอียดแบรนด์

  EXIM Bank of Thailand (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2536 กำหนดทุนประเดิมของ ธสน. เป็นจำนวน 2,500 ล้านบาท

  บทความ ที่เกี่ยวข้อง

  มี โปรโมชั่นเด็ด อยากบอกต่อ

  แนะนำโปรโมชั่นแบรนด์นี้

  โปรโมชั่น ส่วนลด EXIM Bank of Thailand ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย อัพเดต January 2020

  EXIM Bank of Thailand (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2536 กำหนดทุนประเดิมของ ธสน. เป็นจำนวน 2,500 ล้านบาท ต่อมา ธสน. มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว