1 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62กำลังมีโปรโมชั่น
ส่งข้อความ
กำลังมีโปรโมชั่น

ธนาคาร ธอส. มอบโปรโมชั่นพิเศษ เงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN

1 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62
ติดตาม

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0.0

Stars by 0 users

คุณให้โปรโมชั่นนี้กี่ดาว

0
บันทึก

รายละเอียด โปรโมชั่น

วันเด็กปี 2562 ธนาคาร ธอส. มอบโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN เด็กวัยใส ใส่ใจการออม

 

  • วงเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1แสนบาท รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี 
  • วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 1แสนบาท ถึง 1ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี 
  • วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

* เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป โดยผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ เปิดบัญชี

- เงินฝาก ธอส. รักการออม เพิ่มพูนการออม รับโบนัส + 0.25% ต่อปี

* เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 50 บาท โดยผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีอายุต่ำกว่า 24 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ เปิดบัญชี

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2562 รับฟรี ตุ๊กตาหมี ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ราย ต่อ 1 บัญชี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000

 

เงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN

 

Government Housing Bank (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ โดยการให้กู้ยืมเงิน และ จัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนนำเงินไป ลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคารและที่ดิน