ธนาคารออมสิน

ธนาคาร

ธนาคาร
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดแบรนด์

Government Savings Bank (ธนาคารออมสิน) มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย

ติดต่อแบรนด์

ให้เรตติ้ง
บันทึกช้อป
รูปภาพ Cover ของ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ประเภทบัตรเครดิตทั้งหมด4 ประเภท