รูปภาพ
เป็นเจ้าของบัตรนี้

ธนาคารออมสิน พรีเชียส วีซ่า แพลทินัม - ธนาคารออมสิน

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน

 • สิทธิประโยชน์

  สรรอภิสิทธิ์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิต

  วางใจ...ให้ออมสินดูแลทุกการใช้จ่ายของคุณ

  บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์จากร้านโปรดทั่วทุกมุมโลก สะดวกง่ายดายเพียงปลายนิ้ว ปลอดภัย มั่นใจจากการทำรายการผ่านระบบVerified by Visa มาตรฐานสากลจาก VISA

  ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

  • เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ ที่รับบัตรเครดิตVISA
  • เลือกวิธีการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
  • กรอกข้อมูลรายละเอียดของบัตรเครดิตที่ต้องการชำระให้ถูกต้องครบถ้วน - ชื่อ นามสกุล ผู้ถือบัตร - หมายเลขหน้าบัตรเครดิต จำนวน 16 หลัก - วันบัตรหมดอายุ (เดือน/ปี) - หมายเลข CVV จำนวน 3 หลัก - ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ร้านค้าออนไลน์ระบุ
  • กด Request OTP (ถ้ามี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าออนไลน์) เพื่อรับรหัสผ่าน (OTP: One Time Password) โดย OTP ถูกส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารตอนยื่นสมัครบัตรเครดิต หลังจากนั้นให้กรอกเลข OTP ในช่องที่ระบุ
  • กดยืนยันการทำรายการเพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

  ค่าธรรมเนียม

  ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)

  GSB Reward Point

  รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน

  Privileges

  ธนาคารออมสินขอต้อนรับท่านสู่โลกแห่งอภิสิทธิ์ของบัตรเครดิตธนาคารออมสิน บัตรเครดิตที่ธนาคารได้คัดสรรอภิสิทธิ์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

  Download สิทธิประโยชน์ทั้งหมด
  อ่านทั้งหมด
 • เงื่อนไขการสมัคร

  คุณสมบัติผู้สมัครอ้างอิงเกณฑ์รายได้

  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
  • มีสัญชาติไทย
  • รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 20,000 บาท
  • อายุงาน 1. ผู้มีรายได้ประจำอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป 3. เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

  เอกสารประกอบการสมัคร

  สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

  • ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้
  • Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
  • ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด
  • Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)
  • การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

  สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น
  • ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือ
  • Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

  สำหรับเจ้าของกิจการ

  คุณสมบัติผู้สมัครอ้างอิงเกณฑ์เงินฝาก

  พิจารณาเฉพาะเงินฝากธนาคารออมสินเท่านั้น

  • เป็นผู้มีเงินฝาก/สลากออมสินพิเศษ/ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้กับธนาคาร หรือลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
  • มีสัญชาติไทย
  • มีเงินฝากประจำกับธนาคาร ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ของผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการฝากต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ
  • มีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสลากออมสินพิเศษ หรือลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ของผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการฝาก/ลงทุน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  เอกสารประกอบการสมัคร

  รายละเอียดการใช้บัตร

  • ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสินพิเศษ หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือ กองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน ในนามผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการฝาก ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ–เลขที่บัญชี หรือ
  • หนังสือรับรองยอดเงินฝาก หรือสลากออมสินพิเศษ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน ในนามผู้สมัครบัตรเครดิต

  วงเงินการใช้บัตร

  • วงเงินบัตรเครดิตเป็นวงเงินที่ท่านได้รับสำหรับการใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินค้างชำระของเดือนก่อนแล้วต้องไม่เกินวงเงินการใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนดให้
  • วงเงินบัตรเครดิตจะถูกลดยอดลง เท่ากับยอดคงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้ชำระคืนธนาคาร
  • กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตหลายใบ วงเงินรวมทุกบัตร หมายถึง วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านถืออยู่ทุกบัตร (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ภายในวงเงินเดียวกัน
  • ท่านสามารถขอใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินปกติได้ ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็น เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งท่านสามารถของวงเงินชั่วคราวได้ที่ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การสะสมคะแนน

  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน