รูปภาพ
เป็นเจ้าของบัตรนี้

ธนาคารออมสิน เพรสทีจ วีซ่า ซิกเนเจอร์ - ธนาคารออมสิน

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน

 • สิทธิประโยชน์

  ต้อนรับท่านสู่โลกแห่งเอกสิทธิ์เหนือระดับ

  วางใจ...ให้ออมสินดูแลทุกการใช้จ่ายของคุณ

  บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์จากร้านโปรดทั่วทุกมุมโลก สะดวกง่ายดายเพียงปลายนิ้ว ปลอดภัย มั่นใจจากการทำรายการผ่านระบบVerified by Visa มาตรฐานสากลจาก VISA

  ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

  • เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ ที่รับบัตรเครดิตVISA
  • เลือกวิธีการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
  • กรอกข้อมูลรายละเอียดของบัตรเครดิตที่ต้องการชำระให้ถูกต้องครบถ้วน - ชื่อ นามสกุล ผู้ถือบัตร - หมายเลขหน้าบัตรเครดิต จำนวน 16 หลัก - วันบัตรหมดอายุ (เดือน/ปี) - หมายเลข CVV จำนวน 3 หลัก - ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ร้านค้าออนไลน์ระบุ
  • กด Request OTP (ถ้ามี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าออนไลน์) เพื่อรับรหัสผ่าน (OTP: One Time Password) โดย OTP ถูกส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารตอนยื่นสมัครบัตรเครดิต หลังจากนั้นให้กรอกเลข OTP ในช่องที่ระบุ
  • กดยืนยันการทำรายการเพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

  ค่าธรรมเนียม

  ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปี

  GSB Reward Point

  รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน

  Privileges

  ธนาคารออมสินขอต้อนรับท่านสู่โลกแห่งเอกสิทธิ์เหนือระดับของบัตรเครดิตธนาคารออมสิน บัตรเครดิตที่ธนาคารได้คัดสรรเอกสิทธิ์เหนือระดับที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

  Download สิทธิประโยชน์ทั้งหมด
  อ่านทั้งหมด
 • เงื่อนไขการสมัคร

  คุณสมบัติผู้สมัครอ้างอิงเกณฑ์เงินฝาก

  • บัตรหลัก อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
  • บัตรเสริม อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สัญชาติไทย
  • เป็นผู้ที่มีเงินฝากหรือสลากออมสินพิเศษ หรือลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้กับธนาคาร หรือลงทุนกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท ซึ่งมีระยะเวลาการฝาก/ลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  พิจารณาเฉพาะเงินฝากธนาคารออมสินเท่านั้น

  เอกสารประกอบการสมัคร

  • ชุดใบสมัคร (ใบสมัครและหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสินพิเศษ หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือ กองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน ที่นำมาอ้างอิง หรือ
  • หนังสือรับรองยอดเงินฝาก หรือสลากออมสินพิเศษ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน ที่นำมาอ้างอิง ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด

  รายละเอียดการใช้บัตร

  วงเงินการใช้บัตร

  • วงเงินบัตรเครดิตเป็นวงเงินที่ท่านได้รับสำหรับการใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินค้างชำระของเดือนก่อนแล้วต้องไม่เกินวงเงินการใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนดให้
  • วงเงินบัตรเครดิตจะถูกลดยอดลง เท่ากับยอดคงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้ชำระคืนธนาคาร
  • กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตหลายใบ วงเงินรวมทุกบัตร หมายถึง วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านถืออยู่ทุกบัตร (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ภายในวงเงินเดียวกัน
  • ท่านสามารถขอใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินปกติได้ ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็น เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งท่านสามารถของวงเงินชั่วคราวได้ที่ GSB Signature Credit Card Call Center โทร. 0 2299 9999 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การสะสมคะแนน

  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน