รูปภาพ Cover ของ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
0.0
รูปภาพ ธนาคาร

เรตติ้งเฉลี่ย 0.0

แสดงความคิดเห็น

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ธนาคาร

ธนาคาร
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดแบรนด์

ICBC Thai Commercial Bank (ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)) เดิมชื่อ ธนาคารสินเอเซียจำกัด (มหาชน) ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2512 ในปี 2516 บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ ”บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด” และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ

ติดต่อแบรนด์

ให้เรตติ้ง
บันทึกช้อป

รายละเอียดแบรนด์

ICBC Thai Commercial Bank (ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)) เดิมชื่อ ธนาคารสินเอเซียจำกัด (มหาชน) ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2512 ในปี 2516 บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ ”บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด” และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ

มี โปรโมชั่นเด็ด อยากบอกต่อ

แนะนำโปรโมชั่นแบรนด์นี้

โปรโมชั่น ส่วนลด ICBC Thai Commercial Bank ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อัพเดต January 2020

ICBC Thai Commercial Bank (ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)) เดิมชื่อ ธนาคารสินเอเซียจำกัด (มหาชน) ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2512 ในปี 2516 บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ ”บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด” และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Universal Banking) จากกระทรวงการคลัง ภายใต้ชื่อ “ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ACL Bank Public Company Limited” ต่อมาเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 ธนาคารไอซีบีซี ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารสินเอเซีย และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากธนาคารสินเอเซีย เป็น ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)