รูปภาพ Cover ของ โรงพยาบาลนครพัฒน์
0.0
รูปภาพ สุขภาพ

เรตติ้งเฉลี่ย 0.0

แสดงความคิดเห็น

โรงพยาบาลนครพัฒน์

สุขภาพ

สุขภาพ
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดแบรนด์

Nakhonpat Hospital (โรงพยาบาลนครพัฒน์) ให้บริการดูและรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือ โรคกระดูกและข้อ โรคระบบประสาททางอายุรกรรมโรคไต โรคทางสูตินรีเวช โรคทงระบบหู ตา คอ จมูก โรคเลือด และ คลินกกุมารเวช เป็นต้น ทางโรงพยาบาลนครพัฒน์ได้นำเทคโนโลยีทางการแทพย์สมัยใหม่โดยจัดหาเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 Silde) เครื่อง Echo เครื่อง Ultrasound 4D เครื่อง MRI เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคที่ละเอียด และ เหมาะสมทันสมัยด้วย ราคาที่เป็นธรรมและได้เปิดรับให้บริการแกโรงพยาบาลภาครัฐ และ เอกชนในจังหวัดใกล้เคียง

ติดต่อแบรนด์

ให้เรตติ้ง
บันทึกช้อป

โปรโมชั่นขณะนี้

โปรโมชั่นที่ผ่านมา

กลับเข้ามาดูใหม่บ่อยครั้ง
เพื่อให้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ด

รายละเอียดแบรนด์

Nakhonpat Hospital (โรงพยาบาลนครพัฒน์) ให้บริการดูและรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือ โรคกระดูกและข้อ โรคระบบประสาททางอายุรกรรมโรคไต โรคทางสูตินรีเวช โรคทงระบบหู ตา คอ จมูก โรคเลือด และ คลินกกุมารเวช เป็นต้น ทางโรงพยาบาลนครพัฒน์ได้นำเทคโนโลยีทางการแทพย์สมัยใหม่โดยจัดหาเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 Silde) เครื่อง Echo เครื่อง Ultrasound 4D เครื่อง MRI เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคที่ละเอียด และ เหมาะสมทันสมัยด้วย ราคาที่เป็นธรรมและได้เปิดรับให้บริการแกโรงพยาบาลภาครัฐ และ เอกชนในจังหวัดใกล้เคียง

มี โปรโมชั่นเด็ด อยากบอกต่อ

แนะนำโปรโมชั่นแบรนด์นี้

โปรโมชั่น ส่วนลด Nakhonpat Hospital โรงพยาบาลนครพัฒน์ อัพเดต January 2020

Nakhonpat Hospital (โรงพยาบาลนครพัฒน์) ให้บริการดูและรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือ โรคกระดูกและข้อ โรคระบบประสาททางอายุรกรรมโรคไต โรคทางสูตินรีเวช โรคทงระบบหู ตา คอ จมูก โรคเลือด และ คลินกกุมารเวช เป็นต้น ทางโรงพยาบาลนครพัฒน์ได้นำเทคโนโลยีทางการแทพย์สมัยใหม่โดยจัดหาเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 Silde) เครื่อง Echo เครื่อง Ultrasound 4D เครื่อง MRI เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคที่ละเอียด และ เหมาะสมทันสมัยด้วย ราคาที่เป็นธรรมและได้เปิดรับให้บริการแกโรงพยาบาลภาครัฐ และ เอกชนในจังหวัดใกล้เคียง