Phonics 1st
0.0
รูปภาพ ทั่วไป

เรตติ้งเฉลี่ย 0.0

แสดงความคิดเห็น

Phonics 1st

ทั่วไป

ทั่วไป
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดแบรนด์

Phonics 1st (โฟนิคส์) สอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ สำหรับน้องๆ อายุ 1.5-10 ปี เน้นการฟังพูดอ่านเขียน ออกเสียงอย่างถูกต้อง เป็นโรงเรียนชั้นนำ ในเรี่องการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์สำหรับเด็กวัย 2-12 ปี อีกทั้งเป็นผู้นำในเรื่องรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการนำ Interactive Touch Screen มาใช้ในทุกชั้นเรียน

ติดต่อแบรนด์

ให้เรตติ้ง
บันทึกช้อป

โปรโมชั่นขณะนี้

โปรโมชั่นที่ผ่านมา

กลับเข้ามาดูใหม่บ่อยครั้ง
เพื่อให้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ด

รายละเอียดแบรนด์

Phonics 1st (โฟนิคส์) สอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ สำหรับน้องๆ อายุ 1.5-10 ปี เน้นการฟังพูดอ่านเขียน ออกเสียงอย่างถูกต้อง เป็นโรงเรียนชั้นนำ ในเรี่องการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์สำหรับเด็กวัย 2-12 ปี อีกทั้งเป็นผู้นำในเรื่องรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการนำ Interactive Touch Screen มาใช้ในทุกชั้นเรียน

มี โปรโมชั่นเด็ด อยากบอกต่อ

แนะนำโปรโมชั่นแบรนด์นี้

โปรโมชั่น Phonics 1st โฟนิคส์ อัพเดต January 2019

Phonics 1st (โฟนิคส์) สอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ สำหรับน้องๆ อายุ 1.5-10 ปี เน้นการฟังพูดอ่านเขียน ออกเสียงอย่างถูกต้อง เป็นโรงเรียนชั้นนำ ในเรี่องการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์สำหรับเด็กวัย 2-12 ปี อีกทั้งเป็นผู้นำในเรื่องรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการนำ Interactive Touch Screen มาใช้ในทุกชั้นเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก Phonics 1st เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2551 โดยการนำหลักสูตร Jolly Phonics ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศอังกฤษ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของเด็กไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ฝึกการผสมคำ และการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งวางรากฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน สอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนโฟนิคส์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ