Quality Kids
0.0
รูปภาพ ทั่วไป

เรตติ้งเฉลี่ย 0.0

ส่งข้อความ

Quality Kids

ทั่วไป

ทั่วไป
ส่งข้อความ

รายละเอียดแบรนด์

Quality Kids (ควอลิตี้ คิดส์) สถาบันการเรียนการสอนของหนูๆเพิ่มพลังสมองให้กับลูกน้อยด้วยระบบการเรียนการสอนแบบ A.N.T. (Advance Neurological Teaching) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เน้นเสริมสร้างทักษะการคิด เรียนอย่างมีความสุข มีสมาธิ และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นที่สนุกสนาน

ติดต่อแบรนด์

  ให้เรตติ้ง
  บันทึกช้อป

  โปรโมชั่นขณะนี้

  โปรโมชั่นที่ผ่านมา

  กลับเข้ามาดูใหม่บ่อยครั้ง
  เพื่อให้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ด

  รายละเอียดแบรนด์

  Quality Kids (ควอลิตี้ คิดส์) สถาบันการเรียนการสอนของหนูๆเพิ่มพลังสมองให้กับลูกน้อยด้วยระบบการเรียนการสอนแบบ A.N.T. (Advance Neurological Teaching) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เน้นเสริมสร้างทักษะการคิด เรียนอย่างมีความสุข มีสมาธิ และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นที่สนุกสนาน

  มี โปรโมชั่นเด็ด อยากบอกต่อ

  แนะนำโปรโมชั่นแบรนด์นี้

  โปรโมชั่น Quality Kids อัพเดท January 2019

  Quality Kids (ควอลิตี้ คิดส์) สถาบันการเรียนการสอนของหนูๆเพิ่มพลังสมองให้กับลูกน้อยด้วยระบบการเรียนการสอนแบบ A.N.T. (Advance Neurological Teaching) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เน้นเสริมสร้างทักษะการคิด เรียนอย่างมีความสุข มีสมาธิ และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นที่สนุกสนาน เหมาะสมกับวัยและ พื้นฐานทางอารมณ์ของเด็ก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนของเด็ก