รูปภาพ Cover ของ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
0.0
รูปภาพ สุขภาพ

เรตติ้งเฉลี่ย 0.0

ส่งข้อความ

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

สุขภาพ

สุขภาพ
ส่งข้อความ

รายละเอียดแบรนด์

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ (Rajburana Hospital) เป็นโรงพยาบาลขนาด 124 เตียงโรงพยาบาลได้นำรูปแบบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานคุณภาพ HA มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาปรับปรุงทั้งด้าน บุคลากร, ระบบงาน, อาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้มีอย่างเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ติดต่อแบรนด์

ให้เรตติ้ง
บันทึกช้อป

บัตรเครดิต ที่ร่วม

โปรโมชั่นขณะนี้

โปรโมชั่นที่ผ่านมา

กลับเข้ามาดูใหม่บ่อยครั้ง
เพื่อให้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ด

รายละเอียดแบรนด์

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ (Rajburana Hospital) เป็นโรงพยาบาลขนาด 124 เตียงโรงพยาบาลได้นำรูปแบบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานคุณภาพ HA มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาปรับปรุงทั้งด้าน บุคลากร, ระบบงาน, อาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้มีอย่างเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มี โปรโมชั่นเด็ด อยากบอกต่อ

แนะนำโปรโมชั่นแบรนด์นี้

โปรโมชั่น ส่วนลด โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ Rajburana Hospital อัพเดต June 2019

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ (Rajburana Hospital) เป็นโรงพยาบาลขนาด 124 เตียงโรงพยาบาลได้นำรูปแบบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานคุณภาพ HA มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาปรับปรุงทั้งด้าน บุคลากร, ระบบงาน, อาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้มีอย่างเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ