รูปภาพ Cover ของ Scientia
0.0
รูปภาพ ทั่วไป

เรตติ้งเฉลี่ย 0.0

ส่งข้อความ

Scientia

ทั่วไป

ทั่วไป
ส่งข้อความ

รายละเอียดแบรนด์

Scientia (ซายเอนเทีย) เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม (Primary Science Learning Center) ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ในด้านเนื้อหาวิชาการ และทักษะกระบวนการคิด เพื่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ให้กับประเทศชาติและสังคมโลก เราเชื่อว่า การตลาดและนวัตกรรมคือ กิจกรรมหลัก

ติดต่อแบรนด์

ให้เรตติ้ง
บันทึกช้อป

โปรโมชั่นขณะนี้

โปรโมชั่นที่ผ่านมา

กลับเข้ามาดูใหม่บ่อยครั้ง
เพื่อให้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ด

รายละเอียดแบรนด์

Scientia (ซายเอนเทีย) เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม (Primary Science Learning Center) ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ในด้านเนื้อหาวิชาการ และทักษะกระบวนการคิด เพื่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ให้กับประเทศชาติและสังคมโลก เราเชื่อว่า การตลาดและนวัตกรรมคือ กิจกรรมหลัก

มี โปรโมชั่นเด็ด อยากบอกต่อ

แนะนำโปรโมชั่นแบรนด์นี้

โปรโมชั่น Scientia ซายเอนเทีย อัพเดต January 2019

Scientia (ซายเอนเทีย) เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม (Primary Science Learning Center) ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ในด้านเนื้อหาวิชาการ และทักษะกระบวนการคิด เพื่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ให้กับประเทศชาติและสังคมโลก เราเชื่อว่า การตลาดและนวัตกรรมคือ กิจกรรมหลัก สองประการของธุรกิจในอนาคต เด็กไทยจำนวนหนึ่งจะเป็นผู้ที่เลือกที่จะเป็นหนึ่ง ในประชากรคุณภาพของโลกในอนาคต