SF Cinema City

ติดตาม

21 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62กำลังมีโปรโมชั่น
ส่งข้อความ
กำลังมีโปรโมชั่น

ลุ้นรับ Postcard Set จำนวน 30 รางวัล มูลค่าชุดละ 500 บาท ที่ SF Cinema

21 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
ติดตาม

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0.0

Stars by 0 users

คุณให้โปรโมชั่นนี้กี่ดาว

0
บันทึก

รายละเอียด โปรโมชั่น

ARMY ห้ามพลาดเด็ดขาด‼️🤩 ลุ้นรับ Postcard Set จำนวน 30 รางวัล มูลค่าชุดละ 500 บาท เพียงรีวิวความประทับใจ พร้อมโพสต์ตั๋วหนัง เรื่อง BRINGTHESOUL_THEMOVIE ที่เพจ SF Cinema 📢 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : 6 ก.ย. 62


กิจกรรม
ลุ้นรับ Postcard Set จำนวน 30 รางวัล มูลค่าชุดละ 500 บาท ที่ SF Cinema
ลุ้นรับ Postcard Set จำนวน 30 รางวัล มูลค่าชุดละ 500 บาท ที่ SF Cinema

✏️ เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้โชคดีต้องเป็นแฟนเพจ Facebook "SF Cinema"
 2. ทีมงานคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 30 รางวัล
 3. หากมีผู้โชคดีสละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นเพื่อรับรางวัลแทน
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำเกิน 1 ชื่อ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเหลือชื่อเพียง 1 ชื่อเท่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 6. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล [email protected] โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น
 8. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
 9. งดการนำบัตรประชาชนของผู้โชคดีให้ผู้อื่นมารับแทน
 10. กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะรับของรางวัลที่ บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น อาคาร MBK TOWER ชั้น10 (กรณีที่ลูกค้าอยู่ใกล้เคียงสาขาอื่นในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด โปรดแจ้งสาขาโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่สะดวกไปรับของรางวัล )
 12. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
 13. การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฎิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติการของกิจกรรม หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทได้ ซึ่งการใช้สิทธิตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น