Thai Airways

ติดตาม

24 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62กำลังมีโปรโมชั่น
ส่งข้อความ
กำลังมีโปรโมชั่น

ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี แบ่งชำระค่าบัตร 0% นาน 3 เดือน

24 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
ติดตาม

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0.0

Stars by 0 users

คุณให้โปรโมชั่นนี้กี่ดาว

0
บันทึก

รายละเอียด โปรโมชั่น

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี แบ่งชำระค่าบัตรโดยสาร 0% นาน 3 เดือน พร้อมรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก 20” เมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 50 ท่านแรก)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก bit.ly/TG-UOB2019

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี แบ่งชำระค่าบัตรโดยสาร 0% นาน 3 เดือน
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี แบ่งชำระค่าบัตรโดยสาร 0% นาน 3 เดือน

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ผ่อนชำระเงินผ่าน www.thaiairways.com หรือไทยแอร์เวย์โมบายแอฟพลิเคชั่นบัตรเครดิตยูโอบี
  2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงิน
  3. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ ให้กับผู้ถือบัตรหลักตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 90 วัน นับจากวันที่จบรายการ
  4. กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับของรางวัลหรือของสมนาคุณ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
  5. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  6. รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  8. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th