Booking.com

ติดตาม

ท่องเที่ยว
ส่งข้อความ

โปรโมชั่น

บัตรเครดิตเดอะวัน

Booking.com

ท่องเที่ยว

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0
บันทึก

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อจองห้องพักที่ booking

1 เม.ย. 62 -31 ธ.ค. 62

รูปภาพ
รูปภาพ

รายละเอียด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* เมื่อจองห้องพักที่ www.booking.com/krungsri ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%*

เพื่อรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน พร้อมการจองด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.booking.com/krungsri โดย Login หรือ สมัครสมาชิก Booking.com
 2. เลือกโรงแรม ห้องพัก และระยะเวลาที่เข้าพัก
 3. กรอกหมายเลขบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในหน้ารายละเอียดการจอง
 4. รอรับอีเมลล์ยืนยันจาก www.booking.com/krungsri เมื่อทำการจองผ่านลิงค์ที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน
 5. สมาชิกผู้ถือบัตรต้องชำระค่าห้องพักผ่าน บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ตรงกับหมายเลขการจองเท่านั้น
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่เข้าร่วมกับการจองประเภทการจองด่วนที่ไม่ต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิตในการจอง และประเภทกาจองห้องพักโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต

เงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เท่านั้น
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ทำรายการจองผ่าน www.booking.com/krungsri เท่านั้น (การจองตรงผ่านเว็บไซต์หลัก Booking.com (www.booking.com) และแอปพลิเคชั่นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครติดเงินคืนเพราะเป็นช่องทางการจองที่ไม่ร่วมรายการ)
 3. สมาชิกบัตรต้อง กรอกหมายเลขบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิเครดิตเงินคืน และทำเครื่องหมายในช่องยินยอมเพื่ออนุญาตให้ส่งข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบริษัทที่ทำการคืนเงินให้ท่านต่อไป
 4. รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีบัตรหลักหลังจากที่เข้าพักกับโรงแรมที่ทำการจองไว้แล้ว 65 วัน
 5. เครติดเงินคืนจะคำนวณจากราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงภาษี ค่าบริการ อาหารเครื่องดื่ม และการให้บริการอาหารในห้องพัก
 6. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือส่วนลดพิเศษ และราคาโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ที่ Booking.com ได้ประชาสัมพันธ์ไว้บนหน้าเว็ปไซต์
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่เข้าร่วมกับการจองที่ประเภทการจองด่วนที่ไม่ต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิตในขั้นตอนการจอง , ประเภทการจองห้องพักโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต และการชำระโดยช่องทางอื่นที่ไม่ใช่บัตรเครดิต
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักคะแนนสะสมปกติจากยอดการเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยทุกๆ เครดิตเงินคืน ระหว่าง 25 บาท จะถูกหักคะแนนสะสม 1 คะแนนจากบัญชีบัตรของท่าน ตามข้อกำหนดการคิดคำนวณคะแนนสะสมของบริษัทผู้ออกบัตร เนื่องจากข้อจำกัดทางระบบ เพราะถือว่าเป็นรายการประเภทเดียวกับการขอเงินคืนจากการยกเลิกรายการ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของท่าน และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่าย
 11. สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและ เซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
 12. บริษัทบัตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ Booking.com โดยตรง
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของ Booking.com ถือเป็นที่สุด
 14. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
อ่านทั้งหมด