Booking.com

ติดตาม

ท่องเที่ยว
ส่งข้อความ

โปรโมชั่น

บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

Booking.com

ท่องเที่ยว

ดูสาขาที่ร่วมโปรได้ทางนี้เลย

0
บันทึก

จองห้องพักทั่วโลกกับ Booking.com รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

1 มี.ค. 62 -29 ก.พ. 63

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รายละเอียด

จองห้องพักทั่วโลกกับ Booking.com รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

เงื่อนไขรายการ

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการจองผ่าน Booking.com/UOBGroup เท่านั้น (การจองตรงผ่านเว็บไซต์หลัก www.booking.com และแอปพลิเคชั่น จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครติดเงินคืน)
 2. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกบัตรภายในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และผู้ถือบัตรจะต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี ในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิเครดิตเงินคืน
 3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายวันที่ 1 มี.ค. 62 - 29 ก.พ. 63
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการโรงแรมที่รับบัตรเครดิตเท่านั้น
 5. หากการจองถูกยกเลิก ปรับเปลี่ยน หรือไม่เข้าพัก จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครติดเงินคืน
 6. เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดการเข้าพัก และเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณเป็นสกุลเงินบาท (ในกรณีที่จองห้องพักในต่างประเทศ)
 7. เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาษี ค่าบริการ อาหารเครื่องดื่ม และการให้บริการอาหารในห้องพัก
 8. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นหรือส่วนลดพิเศษ และราคาโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆจากทาง Booking.com ได้
 10. ธนาคารยูโอบี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
 11. ธนาคารยูโอบี และ Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. รายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารยูโอบี และ Booking.com ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ และ Booking.com ถือเป็นที่สุด
 13. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Booking.com Customer Service โทร 02-787-3013

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

อ่านทั้งหมด